Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας Αντικείμενο:  «Προηγμένες τεχνολογίες για εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική: Πειραματικές ή/και υπολογιστικές προσεγγίσεις». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://www.iceht.forth.gr/jobs/938_PROKIRIKSI_BIOIATRIKI.pdf

May 2nd, 2018|

Διοργάνωση θερινών μαθημάτων από το ITMO University, της Ρωσίας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1749) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Πανεπιστήμιο ITMO University of Saint Petersburg, της Ρωσίας,που αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διαφόρων Summer Schools το καλοκαίρι του 2018 και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (on line - σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες) είναι η 14 Μαΐου 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών του Τμήματός σας. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Ελένη Μπαξεβανίδου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη Τηλ: + 30 2310 996742 Φαξ: + 30 2310 [...]

April 16th, 2018|

Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) και σε αντίστοιχα πεδία και εξειδικεύσεις (ως αναφέρονται στην πρόσκληση). Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΚΥ (απαιτείται εγγραφή χρήστη) [...]

April 11th, 2018|

Υποτροφίες Γαλλίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Μεταδιδακτορική Έρευνα

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε Έλληνες και Ελληνίδες για: 1. μεταπτυχιακές σπουδές Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2), είτε σε όλα τα επιστημονικά πεδία (εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών MBA), γαλλόφωνα ή και αγλλόφωνα (υποπρόγραμμα BGF), είτε σε ορισμένους κλάδους συνεργαζόμενων γαλλικών πολυτεχνείων και business school (υποπρόγραμμα BCS) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαϊου 2018 2. μεταδιδακτορική έρευνα, [...]

April 3rd, 2018|