Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΑΠΘ για το ακ. έτος 2018-2019”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (κωδικός MIS: 5029932), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018, κωδ. ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό [...]

July 20th, 2018|

Υποτροφίες “Minerva Fellowships in Japan”

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:   -          Οικονομικών Επιστημών -          Πολιτικών Επιστημών -          Πολιτικών Μηχανικών -          Αρχιτεκτόνων Μηχανικών -          Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών -          Μηχανολόγων Μηχανικών -          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών -          Χημικών Μηχανικών -          Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Σας διαβιβάζουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία από το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation European Office, σχετικά με το εξάμηνο πρόγραμμα “Minerva Fellowships in Japan”, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 (Απρίλιο – Σεπτέμβριο). Αφορά την υποστήριξη έρευνας σε οικονομικά και βιομηχανικά θέματα σχέσεων EU-Japan. Απευθύνεται σε ερευνητές και ακαδημαϊκούς με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σε εμπορικές και οικονομικές αναλύσεις, θέματα βιομηχανικής πολιτικής, κ.α. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό [...]

July 18th, 2018|

Υποτροφίες ΙΚΥ – Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

Υποτροφίες ΙΚΥ - Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

June 21st, 2018|

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας Αντικείμενο:  «Προηγμένες τεχνολογίες για εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική: Πειραματικές ή/και υπολογιστικές προσεγγίσεις». Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://www.iceht.forth.gr/jobs/938_PROKIRIKSI_BIOIATRIKI.pdf

May 2nd, 2018|

Διοργάνωση θερινών μαθημάτων από το ITMO University, της Ρωσίας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1749) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Πανεπιστήμιο ITMO University of Saint Petersburg, της Ρωσίας,που αφορά ανακοίνωση διοργάνωσης διαφόρων Summer Schools το καλοκαίρι του 2018 και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (on line - σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες) είναι η 14 Μαΐου 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών του Τμήματός σας. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Ελένη Μπαξεβανίδου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη Τηλ: + 30 2310 996742 Φαξ: + 30 2310 [...]

April 16th, 2018|