Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) και σε αντίστοιχα πεδία και εξειδικεύσεις (ως αναφέρονται στην πρόσκληση). Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΚΥ (απαιτείται εγγραφή χρήστη) [...]

April 11th, 2018|

Υποτροφίες Γαλλίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Μεταδιδακτορική Έρευνα

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε Έλληνες και Ελληνίδες για: 1. μεταπτυχιακές σπουδές Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2), είτε σε όλα τα επιστημονικά πεδία (εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών MBA), γαλλόφωνα ή και αγλλόφωνα (υποπρόγραμμα BGF), είτε σε ορισμένους κλάδους συνεργαζόμενων γαλλικών πολυτεχνείων και business school (υποπρόγραμμα BCS) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Μαϊου 2018 2. μεταδιδακτορική έρευνα, [...]

April 3rd, 2018|

Υποτροφίες ΕΛΠΕ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ -Μηχανολόγων Μηχανικών -Χημικών Μηχανικών -Χημείας -Γεωλογίας -Οικονομικών Επιστημών -Νομικής Κοινοποίηση: - AUTh News - Ομιλος ΕΛΠΕ (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης επτά (7) υποτροφιών: - σε Έλληνες και Ελληνίδες, - πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, - για την πραγματοποίηση μεταπυχιακών σπουδών, στο εξωτερικό (Η.Β., Η.Π.Α., Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία), σε αγγλόφωνα προγράμματα, - [...]

March 8th, 2018|