Υποτροφίες ΕΛΠΕ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ -Μηχανολόγων Μηχανικών -Χημικών Μηχανικών -Χημείας -Γεωλογίας -Οικονομικών Επιστημών -Νομικής Κοινοποίηση: - AUTh News - Ομιλος ΕΛΠΕ (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης επτά (7) υποτροφιών: - σε Έλληνες και Ελληνίδες, - πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, - για την πραγματοποίηση μεταπυχιακών σπουδών, στο εξωτερικό (Η.Β., Η.Π.Α., Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία), σε αγγλόφωνα προγράμματα, - [...]

March 8th, 2018|