Ανακοίνωση για την εγγραφή των φοιτητών του 3ου εξαμήνου στις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Φυσική Χημεία ΙΙ”

Καλούνται οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Φυσική Χημεία ΙΙ”.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, γραφείο 415, από την Τετάρτη 12-9-2017 μέχρι και την Παρασκευή 21-9-2017 και ώρες 12:00 – 13:00.
Για την εγγραφή είναι απαραίτητη μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρκεί μία εκτύπωση σε απλό χαρτί).
Πριν την εγγραφή, οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://cheng.auth.gr/, Τμήμα  Τομείς/Εργαστήρια  Ασφάλεια Εργαστηρίων) ώστε να ενημερωθούν για τα παρακάτω:
1. Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας Εργαστηρίων
2. Κανόνες Ασφαλούς Λειτουργίας Εργαστηρίου
Επίσης, καλούνται στο ίδιο διάστημα οι φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που δεν έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια, ή έχουν χαμηλό εργαστηριακό βαθμό λόγω απουσιών ή μη
παράδοσης εργασιών, να έρθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες.
Μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, θα καταρτιστούν οι ομάδες και θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης των Εργαστηριακών Ασκήσεων.

 

Από το Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

 

Η Ανακοίνωση

September 11th, 2018|