Επιτροπές 2017-2018

– Eπιτροπή Ανάπτυξης-Στρατηγικής-Εξωστρέφειας
– Επιτροπή Προγράμματος και Οδηγού Σπουδών
– Επιτροπή Μεγάλων & Διατμηματικών Οργάνων
– Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
– Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ημερολογίου
– Επιτροπή Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών
– Επιτροπή Κινητικότητας
– Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών
– Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Συνημμένα Αρχεία: