Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2018:
Δευτέρα 15.01.2018 – Δευτέρα 12.02.2018

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2018:
Παρασκευή 01.06.2018 – Πέμπτη 28.06.2018

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018:
Δευτέρα 03.09.2018 – Παρασκευή 28.09.2018