Άλλο Προσωπικό

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) 
  Ονοματεπώνυμο Τομέας Τηλέφωνο** e-mail
  Στέφανος Αλεξόπουλος Τ.Φ.Δ.Ε.Θ. 996166 thanosa@auth.gr
  Ειρήνη Διαμαντοπούλου Τεχνολογιών 994363 ediamant@eng.auth.gr
  Δημήτριος Κανούλας Τεχνολογιών 995913 kanoulas@eng.auth.gr
  Ελβίρα Κόταλη Χημείας 996213 elvidk@auth.gr
  Φώτιος Λαμπρόπουλος Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε. 996197 loukomi@auth.gr
  Ξανθή Ντάμπου Τεχνολογιών 996280 xntampou@auth.gr
  Δημήτριος Πέννας Τεχνολογιών 996277 dpennas@auth.gr
  Ευάγγελος Τζιμπιλής Χημείας 996178 tzimpi@auth.gr
  Ευαγγελία Μουτάφη Τ.Φ.Δ.Ε.Θ. 996261 moutafie@cheng.auth.gr
  Σταμάτης Τζελέπης Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε. 996170 stzelepis@cheng.auth.gr

  **Στον αριθμό τηλεφώνου προσθέστε το πρόθεμα 2310.

 • ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) 
  Ονοματεπώνυμο Τομέας Τηλέφωνο** e-mail
  Παναγιώτης Κολιώτσας Τεχνολογιών 996176 pkoliotsas@cheng.auth.gr
  Σοφία Σεμερτζίδου Τεχνολογιών 996168 valia@vergina.eng.auth.gr
  Ελένη Σεμερτζίδου Τ.Φ.Δ.Ε.Θ. 996266 semel@eng.auth.gr
  Τριαντάφυλλος Τσιλιπήρας Χημείας 996188 ttsilipi@auth.gr
  Παναγιώτης Νάτας Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε 994374 panosnat@eng.auth.gr
  Αναστάσιος Παλλάδας Τεχνολογιών 996231 palladas@auth.gr

  **Στον αριθμό τηλεφώνου προσθέστε το πρόθεμα 2310.

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο** e-mail
  Μαρία Βλάχου Ι.Δ.Α.Χ. 996267 mvlahou@auth.gr
  Όλγα Καραμπινάκη Ι.Δ.Α.Χ. 996226 okarabi@auth.gr
  Μεταξία Καραστερίου Ι.Δ.Α.Χ. 996161 mkaraste@auth.gr
  Γιώργος Μητροκανέλλος Εργολαβικός 996182 info@cheng.auth.gr
  Στυλιανή Παπαχρήστου Ι.Δ.Α.Χ. 996186 spapachr@auth.gr

  **Στον αριθμό τηλεφώνου προσθέστε το πρόθεμα 2310.

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
  Ονοματεπώνυμο Τομέας Τηλέφωνο** e-mail
  Ιωσήφ Γεωργίου Χημείας 996228 georg@eng.auth.gr
  Κωνσταντίνος Λαβδάκης Τ.Φ.Δ.Ε.Θ. 996245 klavdaki@auth.gr
  Σπυρίδων Μαστρογεωργόπουλος Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε. 996275 smastro@auth.gr
  Σάββας Ποιμενίδης Χημείας 996278 savas@auth.gr

  **Στον αριθμό τηλεφώνου προσθέστε το πρόθεμα 2310.