Ανακοινώσεις Πρωτοετών
Έτος 2017-2018

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συγχαίρει και καλωσορίζει τους νέους/τις νέες φοιτητές/τριές του και τους ενημερώνει ότι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εγγραφών τους στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ, στις οποίες θα υπάρχει συνεχής ροή ανακοινώσεων για τις διαδικασίες, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά εγγραφών. Στις ίδιες ιστοσελίδες θα υπάρχει ενημέρωση και για τις διαδικασίες αιτήσεων παροχής φοιτητικής μέριμνας (υπηρεσίες σίτισης, στέγασης κ.λ.π.) Τέλος καθ΄ όλη τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν οι εξής τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης 2310-996000 και 2310-994000, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να καλούν για ερωτήματα και επίλυση προβλημάτων τους αναφορικά με τις εγγραφές τους. Η έναρξη των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, έχει οριστεί για τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

 1. Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ.
 2. Ηλεκτρονικές εγγραφές σε πλατφόρμα του Υπουργείου 5-14 Σεπτεμβρίου 2017
 3. Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ. για τη διαδικασία εγγραφής στο ΑΠΘ
 4. Υπουργική απόφαση εγγραφών επιτυχόντων
 5. Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών 22-29 Σεπτεμβρίου 2017
 6. Εγγραφές πρωτοετών στο εργαστήριο του μαθήματος "Ανόργανη Χημεία"
 7. Οδηγίες εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών
 8. Ανακοίνωση Γραμματείας για τις εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών
 9. Εγγραφές πρωτοετών χωρίς ΑΜΚΑ
 10. Οδηγίες εγγραφών πρωτοετών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 11. Εγκύκλιος εγγραφών Αλλοδαπών-Αλλογενών
 12. Ξενάγηση πρωτοετών φοιτητών στις 28/9 και ώρα 12.00μ.
 13. Ενεργοποίηση ακαδημαϊκών υπηρεσιών ΑΠΘ & έλεγχος ταυτοπροσωπίας από 25/9 έως 6/10
Έτος 2016-2017
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής συγχαίρει και καλωσορίζει τους νέους/τις νέες φοιτητές/τριές του. Ταυτόχρονα ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την διαδικασία εγγραφών τους στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ, στις οποίες θα υπάρχει συνεχής ροή ανακοινώσεων για τις διαδικασίες, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά εγγραφών. Στις ίδιες ιστοσελίδες θα υπάρχει ενημέρωση και για τις διαδικασίες αιτήσεων παροχής φοιτητικής μέριμνας (υπηρεσίες σίτισης, στέγασης κ.λ.π.) Τέλος καθ΄ όλη τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν οι εξής τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης 2310-996000 και 2310-994000, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν για ερωτήματα και επίλυση προβλημάτων τους αναφορικά με τις εγγραφές τους. Η έναρξη των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, έχει οριστεί για τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

 1. Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ.
 2. Οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών, 5-12 Σεπτεμβρίου 2016
 3. Οδηγός επιβίωσης πρωτοετών
 4. Οδηγίες εγγραφής πρωτοετών στο ΑΠΘ
 5. Εγγραφή πρωτοετών στο μάθημα "Εργαστήριο Χημείας Ι - Ανόργανη Χημεία" μετά από τη δημιουργία του Ιδρυματικού λογαριασμού
 6. Εγγραφή πρωτοετών Ελλήνων μουσουλμανικής μειονότητας
 7. Εγγραφή πρωτοετών Αλλοδαπών-Αλλογενών 23-30 Σεπτεμβρίου 2016
 8. Οδηγίες εγγραφής πρωτοετών στο Τμήμα ως 30 Σεπτεμβρίου 2016
 9. Οδηγίες Υπουργείου εγγραφής πρωτοετών Αλλοδαπών-Αλλογενών
 10. Ξενάγηση πρωτοετών φοιτητών
 11. Εγγραφή πρωτοετών με την ειδική κατηγορία Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
 12. Τελετή υποδοχής πρωτοετών
 13. Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-2017
 14. Εγγραφή πρωτοετών τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού 5-13 Οκτωβρίου 2016
 15. Μετεγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
 16. Εγγραφές χειμερινού εξαμήνου 2016-2017
 17. Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2016-2017
 18. Εγγραφές πρωτοετών αθλητών από 1/11 έως 11/11/2016
 19. Μετεγγραφές φοιτητών από 14/11 έως 24/11/2016
Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits