Άλλες Διευθύνσεις

 • Κεντρικές Υπηρεσίες
  - Κεντρική σελίδα του Α.Π.Θ. (www.auth.gr)
  - Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. (www.eng.auth.gr)
  - Επιτροπή Ερευνών (www.rc.auth.gr)
  - Γραφείο Διασύνδεσης (http://dasta.auth.gr/)

 • Τμήματα Χημικής Μηχανικής στην Ελλάδα
  - Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
     (www.chemeng.ntua.gr)
  - Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
     (www.chemeng.upatras.gr)

 • Αναζήτησης Βιβλιογραφίας
  - Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. (www.lib.auth.gr)
       Μονάδα Εκπαίδευσης
       Βιβλιογραφική Aναζήτηση - Βιβλιοθήκη ΑΠΘ
  - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr)
  - ISI Web of Knowledge (www.isiknowledge.com)
  - Scopus (www.scopus.com)
  - ScienceDirect (www.sciencedirect.com)
  - Knovel (www.knovel.com) (οδηγίες πρόσβασης)
lab_xm_2
ork_3

Επικοινωνία

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits