Διοίκηση

 • Για το διάστημα 1.11.2015-31.8.2017,
  Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Ζασπάλης.
 • Αναπληρώτρια του Προέδρου είναι η Καθηγήτρια κ. Αγγελική Λεμονίδου.

 • Όργανο του τμήματος είναι η συνέλευση.
  Η συνέλευση απαρτίζεται (σε ποσοστά που ορίζονται από το νόμο) από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.), εκπροσώπους των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπροσώπους του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).


   
  Ώρες υποδοχής στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος
 

 • Ως τώρα διετέλεσαν Πρόεδροι του Τμήματος οι: 

    Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρόεδρος
  1983 - 1984: N. Πλατάκης (Κ)  
  1984 - 1986: A. Kαράμπελας (Κ)  
  1986 - 1988: A. Aναγνωστόπουλος (Κ)  
  1988 - 1991: A. Αναγνωστόπουλος (Κ)  
  1991 - 1993: Β. Παπαγεωργίου (Κ) M. Aσσαέλ (AΚ)
  1993 - 1995: Β. Παπαγεωργίου (Κ) M. Aσσαέλ (AΚ)
  1995 - 1997: M. Aσσαέλ (AΚ) Μ. Σταματούδης (AΚ)
  1997 - 1999: Β. Παπαγεωργίου (Κ) M. Aσσαέλ (Κ)
  1999 - 2001: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (AΚ)
  2001 - 2003: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) Μ. Λιακοπούλου (Κ)
  2002 Φεβρ.: Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ) (μετά την παραίτηση του
  Γ. Σακελλαρόπουλου)
  2003 - 2005: Β. Παπαγεωργίου (Κ) Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
  2005 - 2007: Β. Παπαγεωργίου (Κ) Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
  2007 - 2009: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) Σπ. Αναστασιάδης (K)
  2009 - 2010: Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ) M. Aσσαέλ (Κ)
  2011 - 2012: Κ. Κυπαρισσίδης (Κ) M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
  2013: Γ. Παπακώστας(Κ), καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
  2013 - 2015: M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ) M. Στουκίδης (Κ)

Τμήμα

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits