Κτιριακές Εγκαταστάσεις

 • Το τμήμα καλύπτει τους πρώτους 3 ορόφους και μέρος του υπογείου του κτιρίου Δ, το μπροστινό τμήμα του 'Π" του κτιρίου Γ, και το κτίριο Ε13. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται σε ξεχωριστό κτίριο.
  - H Γραμματεία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ, ενώ τα Υπολογιστικά Κέντρα βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Ε13.
  - Τα Εργαστήρια Ανόργανης, Αναλυτικής και Οργανικής Χημεία και Φυσικοχημείας βρίσκονται στο κτίριο Γ. 
  - Τα Εργαστήρια Α και Β Χημικής Μηχανικής, βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου Δ.
  katopsi_photo
  chemeng0

Τμήμα

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits