Η Διεύθυνσή μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Email: info@cheng.auth.gr

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο*
Μαρία Βλάχου Προϊσταμένη 996267
Όλγα Καραμπινάκη Υπεύθυνη Φοιτητικών Θεμάτων 996226
Παναγιώτης Νάτας Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων 994374
Αναστάσιος Παλλάδας Υπεύθυνος Διοικητικών Θεμάτων 996158
Στυλιανή Παπαχρήστου Υποστήριξη Φοιτητικών & Διοικητικών Θεμάτων 996186
Γιώργος Μητροκανέλλος Υποστήριξη Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 996186