Δικτυακά μαθήματα

Εξάμηνο Μάθημα Ιστοχώρος (έτος έναρξης) Υλικό Μαθήματος
2ο  Αναλυτική Χημεία (Θ) https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
2ο  Αναλυτική Χημεία (Ε) https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
3ο Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Σεπτέμβριος 2005)
Παρουσιάσεις
4ο Εφαρμογές Η/Υ στη Χημική Μηχανική https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Φεβρουάριος 2008)
-
4ο  Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε) https://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Νοέμβριος 2010)
-
5ο Φυσικές Διεργασίες Ι http://transp.eng.auth.gr/unit_op/
Το πρώτο δικτυακό μάθημα (Μάρτιος 1999)
-
5ο  Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι http://philon.cheng.auth.gr/lmt/
(Οκτώβριος 2010)
Σημειώσεις
6ο Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών ΙΙ http://philon.cheng.auth.gr/lmt/
(Φεβρουάριος 2011)

-Σημειώσεις

-Ασκήσεις

6ο Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων Ι http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Μάρτιος 2008)
-
6ο  Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών http://lpre.cperi.certh.gr/auth/
(Ιούνιος 2008)
-
6ο Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής Μάρτιος 2010 Σημειώσεις
7ο  Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας

(Οκτώβριος 2010)

-
7ο Ρύθμιση Συστημάτων http://lpre.cperi.certh.gr/auth/
(Ιούνιος 2008)
Θέματα
7ο Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ http://lpre.cperi.certh.gr/auth/
(Ιούνιος 2008)
http://blackboard.lib.auth.gr/
(Νοέμβριος 2013)
-
7ο Ενεργειακές Πρώτες Ύλες (Νοέμβριος 2009) Παρουσιάσεις
8ο Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ (Μάϊος 2012) Άσκηση 5
Επιλογή Πολυφασική Ροή σε συσκευές διεργασιών και στη Βιοϊατρική Μηχανική  http://philon.cheng.auth.gr/site/lectures.html
(Δεκέμβριος 2001)
-
Επιλογή Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών (Νοέμβριος 2010) -
Επιλογή Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία (Φεβρουάριος 2011) Σημειώσεις
Επιλογή Χημεία Περιβάλλοντος

(Φεβρουάριος 2011)

Σημειώσεις
Επιλογή Χημεία και Τεχνολογία Φυσικών Προϊόντων http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Μάρτιος 2011)
-
Επιλογή Φαρμακευτική Τεχνολογία http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Μάρτιος 2011)
-
Επιλογή

Διεργασιές Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος

(Μάιος 2015)

Παρουσιάσεις
Επιλογή Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
Επιλογή Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία http://blackboard.lib.auth.gr/portal/
(Οκτώβριος 2011)
-
Επιλογή Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων και 
Στερεών Καυσίμων
(Νοέμβριος 2012) Σημειώσεις