Επιτροπές

Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

  1. Επιτροπή Ανάπτυξης-Στρατηγικής-Εξωστρέφειας
  2. Επιτροπή Προγράμματος και Οδηγού Σπουδών
  3. Επιτροπή Μεγάλων & Διατμηματικών Οργάνων
  4. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
  5. Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ημερολογίου
  6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών
  7. Επιτροπή Κινητικότητας
  8. Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών
  9. Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Φωτογραφίες: 
Συνημμένα Αρχεία: