Επιτροπές

Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

  1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
  2. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων
  3. Επιτροπή Ανάπτυξης-Στρατηγικής-Εξωστρέφειας
  4. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
  5. Επιτροπή Κτιριακών Υποδομών
  6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών
  7. Επιτροπή Κινητικότητας
  8. Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
  9. Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Προγράμματος Εξετάσεων
  10. Επιτροπή Μεγάλων Οργάνων
Συνημμένα Αρχεία: