Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2017: 
Δευτέρα 16.01.2017 - Δευτέρα 13.02.2017 
 

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2017:
Τετάρτη 31.05.2017 - Τετάρτη 28.06.2017
 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2017: 
Παρασκευή 01.09.2017 - Παρασκευή 29.09.2017