Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2018
Δευτέρα 15.01.2018 - Δευτέρα 12.02.2018 
 

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2017:
Τετάρτη 31.05.2017 - Τετάρτη 28.06.2017
 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2017
Παρασκευή 01.09.2017 - Παρασκευή 29.09.2017
 

Φωτογραφίες: 
Πρόγραμμα Εξετάσεων