Γραμματεία

 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων της σχολής. Στις αρμοδιότητες της γραμματείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  1. Υποστήριξη συνεδριάσεων, σύνταξη και διεκπεραίωση εγγράφων, διαχείριση θεμάτων προσωπικού, τήρηση αρχείου.
  2. Υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και αναγόρευσή τους. Υποστήριξη προκηρύξεων και πλήρωσης θέσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
  3. Διαχείριση στοιχείων αποτίμησης ακαδημαϊκού έργου για την αξιολόγηση του τμήματος. Τροφοδότηση της ιστοσελίδας του Τμήματος με ανακοινώσεις και υλικό δημοσιότητας. Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στη Διαύγεια.
  4. Διαχείριση φοιτητολογίου, θεμάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και προγράμματος εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών ERASMUS. Διαχείριση βαθμολογιών, ακαδημαϊκών περιόδων, δηλώσεων μαθημάτων. Διαχείριση υποτροφιών και στατιστικών. Έκδοση πιστοποιητικών, εξυπηρέτηση φοιτητών. Διαχείριση εγγραφών πρωτοετών. Διαχείριση, έλεγχος και διεξαγωγή ορκωμοσιών.
  5. Υποστήριξη και παρακολούθηση εξέτασης διπλωματικών εργασιών. Διαχείριση στοιχείων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Διαχείριση θεμάτων ECTS.

 

H Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Δ' (μπαίνοντας στο βάθος δεξιά) και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 12:00 έως 13:30.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλεκτρονική διεύθυνση
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

info@cheng.auth.gr

fax: 2310.996250

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο**
Μαρία Βλάχου Προϊσταμένη 996267
Όλγα Καραμπινάκη Υπεύθυνη Φοιτητικών Θεμάτων 996226
Παναγιώτης Νάτας Υπεύθυνος Οικονομικών Θεμάτων 994374
Αναστάσιος Παλλάδας Υπεύθυνος Διοικητικών Θεμάτων 996158
Στυλιανή Παπαχρήστου Υποστήριξη Φοιτητικών & Διοικητικών Θεμάτων 996186
Γιώργος Μητροκανέλλος Υποστήριξη Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 996182

**Στον αριθμό τηλεφώνου και fax προσθέστε το πρόθεμα 2310.

Φωτογραφίες: 
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
Γραμματεία τμηματος Χημικών Μηχανικών