Σύμβουλοι Σπουδών

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 160/2008, οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην υπ.αριθμ. 7/18-12-2015 συνεδρίασή της, οι Σύμβουλοι Σπουδών που ορίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι οι εξής:

  1. Αγγελή Αμαλία
  2. Ασημοπούλου Ανδρεάνα
  3. Ασσαέλ Μάρκος
  4. Γεωργιάδης Μιχαήλ
  5. Ζαμπανιώτου Αναστασία
  6. Ζασπάλης Βασίλειος
  7. Καρατάσος Κωνσταντίνος
  8. Κικκινίδης Ευστάθιος
  9. Κόταλη Αντιγόνη
10. Κυριάκου Γεώργιος
11. Λεμονίδου Αγγελική
12. Λιακοπούλου-Κυριακίδου Μαρία
13. Μουζά Αικατερίνη
14. Παναγιώτου Κωνσταντίνος
15. Παράς Σπυρίδων
16. Σαλίφογλου Αθανάσιος
17. Σταματούδης Μιχαήλ
18. Στουκίδης Μιχαήλ
19. Χατζηδούκας Χρήστος

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits