Προκηρύξεις / Εκλογές

Έτος 2017
Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο / Περιγραφή Φ.Ε.Κ. Λήξη υποβολής δικαιολογητικών Υποβληθείσες υποψηφιότητες

Καθηγητή 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3917

(εξέλιξη κ. Σαρηγιάννη)

"Περιβαλλοντική Μηχανική" 1305/13-12-2017 τΓ 20.02.2018  

Περιγραφή αντικειμένου θέσης 

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η εφαρμογή της Χημικής Μηχανικής στη μελέτη των περιβαλλοντικών διεργασιών συμπεριλαμβάνοντας την περιβαλλοντική και μεταβολική μηχανική, και την διαχείριση αερίων, στερεών και υγρών αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των χημικών και βιοχημικών διεργασιών και προϊόντων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας».

Επίκουρου Καθηγητή
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP1571
(εξέλιξη κ.Τσιβιντζέλη)
" Φυσικοχημεία με έμφαση 
στα υπερκρίσιμα ρευστά"
409/4-5-2017 τ.Γ’ 11.07.2017 Λ.Τζούνης, Αθ.Μηλιώνης, Ι.Τσιβιντζέλης, Π.Τρωγάδας
Περιγραφή αντικειμένου θέσης 
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «(1) Πειραματική και θεωρητική φυσικοχημεία διεργασιών με Υπερκρίσιμα Ρευστά. (2) Φυσικοχημεία διεργασιών παραγωγής νανοϋλικών και βιοϋλικών με πράσινη τεχνολογία. (3) Φυσικοχημεία υψηλών πιέσεων, ισορροπία φάσεων και θεωρία καταστατικών εξισώσεων».
Αναπληρωτή Καθηγητή
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:2222431, Νέος Κωδικός APP802
(εξέλιξη κ.Ασημοπούλου)
" Εφαρμοσμένη Οργανική
Χημεία -
Φυσικά Προϊόντα "
111/8-2-2017 τ.Γ’ 18.04.2017 Σ.Κιτσινέλης, Αθ.Μηλιώνης, Α.Ασημοπούλου
Περιγραφή αντικειμένου θέσης 
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά: «Απομόνωση και καθαρισμός δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα (φυτικοί, ζωικοί, θαλάσσιοι οργανισμοί και μικροοργανισμοί), μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων, ταυτοποίηση ουσιών από φυσικά προϊόντα – προσδιορισμός χημικής δομής με χρήση αναλυτικών τεχνικών – χαρακτηρισμός βιολογικά ενεργών συστατικών – ποσοτικός προσδιορισμός, μελέτη σταθερότητας φυσικών δραστικών ουσιών, βιοσύνθεση δευτερογενών μεταβολιτών στα φυσικά προϊόντα, βιολογικές δράσεις φυσικών προϊόντων και δραστικών τους συστατικών, τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων – εφαρμογές (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, καλλυντικά κ.α.), συσχέτιση χημικής δομής-βιολογικής δράσης, σύνθεση και ημισύνθεση φυσικών προϊόντων».

Έτος 2018
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
       
26.02.2018 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρου Καθηγητή pdf
26.02.2018 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτή Καθηγητή pdf
20.02.2018 Πρόσκληση για συνεδρίαση εκλ.Σώματος για ορισμού τριμελούς Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρου Καθηγητή pdf
20.02.2018 Πρόσκληση για συνεδρίαση εκλ.Σώματος για ορισμού τριμελούς Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτή Καθηγητή pdf
16.02.2018 Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Επίκουρου Καθηγητή pdf
16.02.2018 Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτή Καθηγητή pdf
14.02.2018 Πρόσκληση για Συνέλευση Τμήματος ορισμού εκλεκτορικών σωμάτων  Καθαρές Τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων / Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή pdf
Έτος 2017
Ημερομηνία Θέμα Γνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα Αρχείο
09.11.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (APP1571)  Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά / Επ.Καθηγητή pdf
19.9.2017 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP1571)

Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά

3
14.7.2017 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP1571)

Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά

2
5.7.2017 Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (APP802)

Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα

1

Έτος 2017
Ημερομηνία Θέμα
11.2017

Αποτέλεσμα εκλογής θέσης Επ.Καθηγητή με γν. αντικείμενο

"Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά"

10.2017 Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Ασημοπούλου
07.2017 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Κόταλη
03.2017 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου

 

Έτος 2016
Ημερομηνία Θέμα
07.2016 Διορίστηκε ο καθηγητής Μ. Γεωργιάδης
07.2016 Διορίστηκε ο Καθηγητής Σ. Γιάντσιος
05.2016 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χατζηδούκας

 

Έτος 2015
Ημερομηνία Θέμα
10.2015 Εντάχθηκε στο Τμήμα με μετάκληση από το Παν.Δυτ.Μακεδονίας ο Καθηγητής Κ. Κικκινίδης
10.2015 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Μήτρακας
08.2015 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Χριστόφιλος
04.2015 Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Γ. Τριανταφυλλίδης

 

Έτος 2014
Ημερομηνία Θέμα
10.2014 Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μουζά
07.2014 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Καρατάσος
03.2014 Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Ζαμπανιώτου
02.2014 Διορίστηκε ο Καθηγητής Κ. Σικαλίδης
01.2014 Διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Λέκτορα ο Δρ. Ι. Τσιβιντζέλης

 

Έτος 2013
Ημερομηνία Θέμα
09.2013 Μετακινήθηκε στο Τμήμα από το Γενικό Τμήμα ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Χριστόφιλος
09.2013 Μετακινήθηκε στο Τμήμα από το Γενικό Τμήμα ο Καθηγητής κ. Γ. Κουρούκλης
07.2013 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Αδαμόπουλος
04.2013 Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Κυριάκου
01.2013 Διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ο Δρ. Μ. Γεωργιάδης

 

Συνημμένα Αρχεία: 

Ημερομηνία Θέμα
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Γ. Κουρούκλης (Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε η Καθηγήτρια κ. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου Τομέας Χημείας)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Μ. Σταματούδης (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κ. Αδαμόπουλος (Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016 Συνταξιοδοτήθηκε ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σ. Χατζησπύρου (Τομέας Χημείας)
08.2015 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Κ. Κυπαρισσίδης (Τομέας Α. Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
08.2015 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Κ. Σικαλίδης (Τομέας Χημείας)
01.2014 Συνταξιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ε. Καστρινάκης (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
01.2014 Συνταξιοδοτήθηκε η Λέκτορας κα. Δ. Μισοπολινού (Τομέας Χημείας)
08.2012 Συνταξιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σπ. Ζλατάνος (Τομέας Χημείας)
08.2011 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Γ. Σακελλαρόπουλος (Τομέας Τεχνολογιών)
04.2010 O Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Μαρκόπουλος μετατέθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
10.2008 O Kαθηγητής Σπ. Αναστασιάδης υπέβαλε την παραίτησή του στο Τμήμα (έχει εκλεγεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)
08.2006 Ο Καθηγητής Πρ. Νταουτίδης υπέβαλε την παραίτησή του στο τμήμα
08.2005 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Α. Καράμπελας (Τομέας Α.Σ.Χ.Ρ.Δ.Ε.)
08.2005 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Ι. Βασάλος (τομέας Τεχνολογιών)
08.2003 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Ν. Πλατάκης (τομέας Τεχνολογιών)
08.2001 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Α. Αναγνωστόπουλος (τομέας Χημείας)
09.2000 Μη αποδοχή διορισμού από Καθηγητή κ.Χρ. Φλούδα στη θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός βελτιστοποίηση και ρύθμιση φυσικών και χημικών συστημάτων με τη βοήθεια Η.Υ.» (Η θέση παραμένει κενή και θα επαναπροκηρυχθεί μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η μη αποδοχή διορισμού)
09.2000 Συνταξιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Πρ. Μπεκιάρογλου (τομέας Χημείας)