Παρουσίαση/Εξέταση διδακτορικής Διατριβής κ. Δ. Ασλανίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επταμελής Επιτροπή καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών και κάθε ενδιαφερόμενο, την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 και
ώρα 10:30, στην αίθουσα 309 (2ος όροφος δίπλα στη Βιβλιοθήκη του τμήματος), για
την εξέταση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Δήμητρας
Ασλανίδου με τίτλο: «Πειραματικές και Θεωρητικές μελέτες για την ανάπτυξη πράσινων
διεργασιών στη συντήρηση υφάσματος, μέσω της τεχνολογίας των υπερκρίσιμων
ρευστών, των νανοδομημένων υμενίων και μεθόδων πρόβλεψης διαλυτότητας».

Ο επιβλέπων
Καθ. Κ. Παναγιώτου