Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και στους πρωτοετείς ότι ως προθεσμία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ορίζεται η εξής:

από την Πέμπτη 5-10-2017 έως και την Παρασκευή 13-10-2017.

Η δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://sis.auth.gr με τη χρήση του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλαγές στις δηλώσεις μαθημάτων ούτε και κατόπιν γραπτής αιτήσεως εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που να το αποδεικνύουν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι Καθηγητές και Λέκτορες δε θα δέχονται στις εξετάσεις φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα μέσα στις προθεσμίες και το όνομά τους δεν αναγράφεται στις καταστάσεις των εξετάσεων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-2 ΜΕΡΕΣ.