Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Δημ. Δημητράκη