Πρόκληση παρουσίασης διδακτορικής διατριβής κ. Στ. Σερπετσή, Δευτέρα 30-10-2017