Ανακοίνωση μαθήματος "Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων”

Το μάθημα επιλογής “Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων” που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 5/12/2017 και ώρα 14:00 με 17:00, θα μετατεθεί σε επόμενη ημερομηνία (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση).

Ο διδάσκοντας

Αναπλ. Καθ. Δ. Σαρηγιάννης

Συνημμένα Αρχεία: