Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής υπ.διδ. κ. Ευγένιου Κόκκινου

 

Πρόσκληση

Καλούνται τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και όλοι τοι ενδιαφερόμενοι την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, στην Αίθουσα 7 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (τρίτος όροφος, πτέρυγα Γ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.), στην υποστήριξη-εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ευγένιου Κόκκινου με τίτλο:

«Μελέτη απομάκρυνσης υδραργύρου από νερό και απαέρια»

Εκ μέρους της επταμελούς επιτροπής

Ο Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής

Μανασσής Μήτρακας