Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής υπ.διδ. κ. Ευάγγελου Χάνδακα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ισόγειο, κτίριο Δ της Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.), θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Ευάγγελου Χάνδακα με θέμα:
"Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους"

Δημοσθένης Α. Σαρηγιάννης
Επιβλέπων Καθηγητής