Σύμφωνο συνεργασίας ΑΠΘ με τα "Ελληνικά πετρέλαια"