Προκήρυξη για θέση εργασίας Ερευνητή

"Ερευνητική ομάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Ενέργειας, της Οικονομίας & του Περιβάλλοντος με έδρα την Αθήνα, ενδιαφέρεται για:

ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ για πλήρη απασχόληση με ειδίκευση Χημικού Μηχανικού

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών βιοκαυσίμων και βιομάζας γενικότερα,
  • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών παραγωγής υδρογονανθράκων από σύνθεση υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα,
  • Γνώσεις μαθηματικών και λογισμικού για προβλήματα βελτιστοποίησης μεγάλου μεγέθους,
  • Γνώσεις οικονομικών για ανάλυση βιομηχανικού κόστους, επενδύσεων, αγορών και καταναλωτών,
  • Άριστη γνώση (επιπέδου Proficiency (C2)) της Αγγλικής γλώσσας,

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για την παραπάνω θέση να συντάξουν ένα υπόμνημα στα αγγλικά και να το αποστείλουν μαζί με βιογραφικό σημείωμα, τυχόν συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους στο email: mariatsima@gmail.com"