Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

Χειμερινό Εξάμηνο: Δευτέρα 2.10.2017 - Παρασκευή 12.01.2018

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο τελικό πρόγραμμα

Εαρινό Εξάμηνο: Τρίτη 14.02.2017 – Δευτέρα 29.05.2017

Class Schedule AUTH