Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

Χειμερινό Εξάμηνο: Δευτέρα 2.10.2017 - Παρασκευή 12.01.2018

 

Εαρινό Εξάμηνο: Τρίτη 13.02.2018 – Πέμπτη 31.05.2018

Class Schedule AUTH