Μέλος Δ.Ε.Π.

Χρήστος Ν. Χατζηδούκας
Επίκουρος Καθηγητής, Δυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων

- Ph.D. Proc. Systems Eng.(Imperial College, UK, 2004)
- Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1998)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  4ος όροφος Κτιρίου E13
  Τηλέφωνο:
  2310.996167          Fax: 2310.996198
  Email:
  chatzido@auth.gr
  WWW:
  -

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 18:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Έλεγχος, ρύθμιση και βελτιστοποίηση της δυναμικής λειτουργίας χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση από την παραγωγή προϊόντος με κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές σε άλλο με διαφορετικές προδιαγραφές.
 2. Μελέτη φαινομένων μεταφοράς μάζας και ενέργειας σε βιοχημικούς αντιδραστήρες και αντιδραστήρες ομο- και συμπολυμερισμού.
 3. Καταλυτικός πολυμερισμός, πολυμερισμός ελευθέρων ριζών, κατιονικός και ανιονικός. Μελέτη μοριακών και μηχανικών ιδιοτήτων ομο- και συμπολυμερών.
 4. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση αντιδραστήρων πολυμερισμού ελευθέρων ριζών και καταλυτικού πολυμερισμού και της δυναμικής μεταβολής των μέσων και κατανεμημένων μοριακών ιδιοτήτων των παραγόμενων πολυμερικών αλυσίδων, σε συστήματα διασποράς, αέριας φάσης, λασπώδους φάσης και υπερκρίσιμων συνθηκών.
 5. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την προσομοίωση, παρακολούθηση, έλεγχο και βελτιστοποίηση βιοχημικών αντιδραστήρων in-vivo και in-vitro παραγωγικών διεργασιών.
 6. Χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων εξελιγμένων λογισμικών εργαλείων με επιτηδευμένο περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων χημικών και βιοχημικών διεργασιών.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. C. Chatzidoukas, P. Pladis, and C. Kiparissides “Mathematical modeling of dispersion polymerization of methyl methacrylate in supercritical carbon dioxide.” Industrial & Engineering Chemistry Research, 42(4), 743-751, (2003)
 2. C. Chatzidoukas, J.D. Perkins, E.N. Pistikopoulos, C. Kiparissides “Optimal grade transition and selection of closed-loop controllers in a gas-phase olefin polymerization fluidization bed reactor.” Chemical Engineering Science, 58(16), 3643-3658 (2003)
 3. Christos Chatzidoukas, Vassileios Kanellopoulos, Costas Kiparissides “On the production of polyolefins with bimodal molecular weight and copolymer composition distributions in catalytic gas-phase fluidized-bed reactors.” Macromolecular Theory and Simulations, 16(8), 755-769 (2007)
 4. C. Chatzidoukas, E.N. Pistikopoulos, C. Kiparissides “A hierarchical optimisation approach to optimal production scheduling in an industrial continuous olefin polymerization reactor.” Macromolecular Reaction Engineering, 3(1), 36-46 (2009)
 5. G. Penloglou, C. Chatzidoukas, A.I. Roussos, and C. Kiparissides “A combined metabolic/ polymerization kinetic model for the microbial production of poly(3-hydroxy butyrate).” New Biotechnology, 27(4) 358-367 (2010)

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών (6o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Eφαρμογές H/Y στη Χημική Mηχανική (4o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Pύθμιση Συστημάτων (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits