Υποψήφιοι Διδάκτορες

  • Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών σήμερα εκπονούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Διατριβής, οι ακόλουθες διδακτορικές διατριβές:
     
α/α Έτος Έναρξης Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Τηλέφωνο** / e-mail
82 2017 Κοντός Γιάννης Πειραματική και θεωρτηική μελέτη της ρόφησης του CO2 σε υγρούς διαλύτες και πολυμερή Κ. Παναγιώτου k.ioannis.cheng@gmail.com
81 2017 Αραμπατζής Αθανάσιος Βιολογική δράση και τεχνολογική αξιοποίηση των δραστικών ενώσεων αλκαννίνη/Σικονίνη (Α/Σ) και παραγώγων τους και φυτών της οικογένειας Boraginaceae Α. Ασημοπούλου thanosaramp@gmail.com
80 2017 Rodic Nebojsa Μεταβολομική ανάλυση και προσδιορισμός των βιοδραστικών αλκαννινών/σικονινών (Α/Σ) σε φυτά της οικογένειας Boraginaceae Α. Ασημοπούλου nebojsa.rodic@hotmail.com
79 2017 Μαυρομάτης Κυριάκος Δεν έχει οριστεί. Α. Κόταλη kiricheng88@gmail.com
78 2017 Νάκας Αλέξανδρος-Γεώργιος Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές βιοδραστικών μρίων φυσικών προϊόντων και μελέτη της βιολογικής τους δράσης Α. Ασημοπούλου alex.nakas@yahoo.gr
77 2017 Καραγεώργος Φίλιππος Μαθηματική και πειραματική ανάλυση της ελεγχόμενης χορήγησης βιομορίων δια μέσου της οσφρητικής περιοχής Ε. Κικκινίδης karageof@gmail.com
76 2017 Ρούπτσιου Αικατερίνη Μελέτη της βιολογικής δράσης φυσικών φαινολικών ενώσεων και φλαβονοειδών in vitro και in vivo Α. Αγγελή aikaterr@gmail.com
75 2017 Σκαλτσογιάννης Αθανάσιος Θερμοχημική αποθήκευση ενέργειας μέσω του κύκλου ενανθράκωσης/ασβεστοποίησης υλικών με βάση το οξείδιο του ασβεστίου: Πειραματική μελέτη ανάπτυξης υλικών και αντιδραστήρα Α. Λεμονίδου ascaltso@gmail.com
74 2017 Συρίγου Μαρία Δεν έχει οριστεί. Α. Κωνσταντόπουλος syr-ma@otenet.gr
73 2017 Τσογγίδης Νικόλαος Υλικά και αντιδραστήρες για ηλιοθερμοχημικές διεργασιες Α. Κωνσταντόπουλος nikos.tsongidis@gmail.com
72 2017 Μάντζος Νικόλαος Ανάπτυξη, σχεδίαση και κατασκευή και λειτουργία (υπο)δομών ελέγχου κυτταρικής απόκρισης και φυσιολογίας με βιοϊατρικές εφαρμογές Γ. Κυριάκου nik.mantzos@gmail.com
71 2017 Βασιλειάδου Αθηνά Μαθηματική Μοντελοποίηση της Ρινικής Χορήγησης Βιομορίων μέσω Νανοφορέων Ενσωματωμένων σε Υδροπηκτή. Μ. Στουκίδης athina.va@gmail.com
70 2017 Καλαϊτζίδου Κυριακή Μελέτη απομάκρυνσης τοξικών οξυ-ανιόντων από υδατικά διαλύματα Μ. Μήτρακας kikikal83@hotmail.com
69 2017 Πέτση Παναγιώτα Δεν έχει οριστεί. Α. Ζαμπανιώτου petsipan88@gmail.com
68 2017 Γεωργιάδης Γεώργιος Βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός και έλεγχος παραγωγής σε μεικτές βιομηχανικές διεργασίες διαλείπουσας και συνεχούς λειτουργίας Μ. Γεωργιάδης ggeog89@gmail.com
67 2017 Ρογκώτης Κωνσταντίνος Ανάπτυξη, σχεδίαση και κατασκευή (υπο)δομών τρισδιάστατης εκτύπωσης εμφυτευμάτων από σύνθετα προηγμένα υλικά με βιοτεχνολογικές εφαρμογές Α. Σαλίφογλου krogo63@gmail.com
66 2017 Τσιμόπουλος Ευάγγελος Υπολογιστικές τεχνικές βέλτιστου σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής ενεργειακών συστημάτων Μ. Γεωργιάδης vtsimopoulos@gmail.com
65 2016 Ματιάκη Ευαγγελία Ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής μέσω της χρήσης του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις. Δ. Σαρηγιάννης ematiaki@cheng.auth.gr
64 2016 Ματσούκα Χαριτίνη Περοβσκίτες με υψηλή αγωγιμότητα ιόντων οξυγόνου για παραγωγή H2/CO από διάσπαση H2O/CO2 σε αντιδραστήρα συμπαγούς μεμβράνης Β. Ζασπάλης charitim@cheng.auth.gr
63 2016 Ντόλια Αναστασία Εγκλεισμός και ελεγχόμενη παράδοση βιοδραστικών ουσιών σε κύτταρα και βιολογικές δομές: σχεδιασμός, Παρασκευή, αξιολόγηση in vitro και in vivo, βελτιστοποίηση και διερεύνηση της εμπορικής βιωσιμότητας των παραχθέντων προϊόντων. Α. Αγγελή antoliac@cheng.auth.gr
62 2016 Τσανακτσίδου Ευγενία Ενέσιμες Υδροπηκτές με βάση το Υαλουρονικό Οξύ για Επιδιόρθωση του Αρθρικού Χόνδρου Β. Ζασπάλης tsanakte@cheng.auth.gr
61 2016 Ζαγκλιβέρης Δημήτριος Ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνικών πολυστοιχειακών επικαλύψεων με βάση το Βόριο σε μεταλλικά υλικά Γ. Τριανταφυλλίδης zagklive@cheng.auth.gr
60 2016 Φυτιλή Δέσποινα Συγκριτική ανάλυση κύκλου ζωής και ολιστικής βιωσιμότητας συστημάτων παραγωγής βιοενέργειας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας Α. Ζαμπανιώτου desfytili@yahoo.gr
59 2016 Gyorgy Romuald Modeling and Optimization of 3D Stem Cells Bioprocesses Μ. Γεωργιάδης romualdgyorgy@gmail.com
58 2016 Μαλακόπουλος Αθανάσιος Ανάπτυξη προηγμένων υλικών (προσθετικών και μη) με ιδιότητες που ενισχύουν τη σύσταση, φυσικοχημικό προφίλ και μηχανικές ιδιότητες του τσιμέντου και υλικών επικάλυψης Α. Σαλίφογλου thanos.malakopoulos@technology-centre.co.uk
57 2016 Γαβριήλ Βασίλειος Οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες λειτουργικών υλικών στην νανοκλίμακα Δ. Χριστόφιλος vas.gavriil@gmailcom
56 2015 Μαρούλης Μάριος Διαγνωστική τεχνολογία (μεταλλο)οργανικών υβριβικών υλικών, φυσικών προϊόντων και παραγώγων τους με έμφαση στη μελέτη φυσικοχημικών διεργασιών σε βιολογικά υγρά Α. Σαλίφογλου info@modernanalytics.gr
55 2015 Περικλή Μαρία-Βαϊα Ανάπτυξη τεχνολογίας και πολυλειτουργικών υλικών με έμφαση σε διαγνωστικά (μεταλλο)τοξινών σε τρόφιμα και βιολογικά υγρά Α. Σαλίφογλου mperikli@hotmail.com
54 2015 Καρακώστας Παναγιώτης Μέθοδοι επίλυσης σύνθετων προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων Μ. Γεωργιάδης pkarakost@cheng.auth.gr
53 2015 Κωλέττη Αντιγόνη-Αθανασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Μεταβολικό αποτύπωμα και Συστήματα μεταφοράς και αποδέσμευσης Α. Ασημοπούλου akoletti@cheng.auth.gr
52 2014 Τερτσινίδου Γεωργία Περιβαλλοντικά οφέλη της επαυξημένης μεταφοράς θερμότητας των νανορευστών Μ. Ασσαέλ gtertsin@yahoo.gr
51 2014 Βρύζας Ζήσης Σύνθεση και ανάπτυξη έξυπνων υγρών εξόρυξης με τη χρήση νανοσωματιδίων με στόχο την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων μεταφοράς σε διεργασίες εξόρυξης Β. Ζασπάλης vryzas.z@gmail.com
50 2014 Καλύβα Αγνή Θερμοχημικές διεργασίες αερολυμάτων για την παραγωγή ανανεώσιμων ενεργειακών φορέων. Α. Κωνσταντόπουλος agnikalyva@gmail.com
49 2014 Φαρδή Θεοδώρα Φυσικοχημική μελέτη συστατικών των σύγχρονων έργων τέχνης – Αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης Γ. Κυριάκου fardi.theo@gmail.com
48 2014 Παπαϊωάννου Ξανθίππη Διερεύνηση υλικών ως συστήματα παραλαβής και μεταφοράς δραστικών πεπτιδίων και ενζύμων Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου xpapaioa@auth.gr
47 2014 Ρίζος Ελευθέριος Ανάπτυξη νέων υβριδικών βιοϋλικών βασισμένων σε νανοδομημένα πεπτίδια και η εφαρμογή τους στην αναγεννητική ιατρική Α. Αγγελή leftrizos@yahoo.gr
46 2014 Καματερού Παρασκευή Βιώσιμο βιο-διυλιστήριο φυκιών. Θερμοχημική μετατροπή βιομάζας και υπολειμμάτων βιοδιυλιστηρίου για παραγωγή βιοκαυσίμων, βιο-υλικών με ταυτόχρονη δέσμευση άνθρακα Α. Ζαμπανιώτου kamaterou@hotmail.com
45 2014 Βούρρος Αναστάσιος Χρήση στερεών ιοντικών αγωγών σε καταλυτικές αντιδράσεις βιομηχανικού ενδιαφέροντος: α) Η σύνθεση αμμωνίας, β) η σύνθεση μεθανόλης Μ. Στουκίδης vourrosa@gmail.com
44 2014 Ρόβας Δημήτριος Μελέτη Τεχνικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας των θερμοχημικών διεργασιών και τεχνολογιών αξιοποίησης βιομάζας και απορριμμάτων Α. Ζαμπανιώτου dimrovas@auth.gr
43 2013 Χαπιζάνης Δημήτριος Ανάλυση εκθεσιώματος – Αναδυόμενες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής έκθεσης Δ. Σαρηγιάννης dimitris.chapizanis@gmail.com
42 2013 Γαβριηλίδης Χρήστος (Πολύ)μεταλλικά υλικά ζιρκονίου, αφνίου και λανθανίδων με οργανικά υποστρώματα, με οπτικές, δομικές και μηχανικές εφαρμογές Α. Σαλίφογλου 2310994243
cgavriil@auth.gr cgavriil@otenet.gr
41 2013 Χατζημιχαηλίδης Αρσένιος Μελέτη και Μοντελοποίηση των Φαινομένων Ροής σε Αστικές Χαράδρες για Χρήση σε Ολοκληρωτικά Μοντέλα Μ. Ασσαέλ 2310996170
arsenis.chatzm@gmail.com
40 2013 Αργυριάδης Άγγελος Νέες τεχνολογικές εφαρμογές βιοδραστικών μορίων φυσικών προϊόντων Α. Ασημοπούλου aggelos.arg@gmail.com
39 2013 Παύλου Αλέξανδρος Απομόνωση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός βιοπολυμερών από φυτικές μήτρες Κ. Παναγιώτου alexpavlou@gmail.com
38 2013 Μπαντή Δήμητρα Επίδραση των διαλυτών μικροβιακών προϊόντων στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών Μ. Μήτρακας mpanti@auth.gr
37 2013 Νικολαϊδης Γεώργιος Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Διεργασιών Αερίων με Μεθόδους Προσρόφησης για τη μέγιστη Δέσμευση Διοξειδίου του Άνθρακα Μ. Γεωργιάδης 2310996244
gnikolai@auth.gr
36 2013 Κόκκινος Ευγένιος Μελέτη απομάκρυνσης υδραργύρου από υγρά και αέρια ρεύματα Μ. Μήτρακας kokkinosevgenios@yahoo.gr
35 2013 Κελλαρτζής Ιωάννης Κατακράτηση υδραργύρου σε νέα προηγμένα ροφητικά υλικά Γ. Σταυρόπουλος 2310996280
ikellar@auth.gr
34 2013 Υφαντή Βασιλεία-Λουκία Καινοτόμος ολοκληρωμένη διεργασία υδροαποξυγόνωσης βιο-γλυκερόλης προς 1,2-προπανοδιόλη απουσία υδρογόνου Α. Λεμονίδου vasileia@auth.gr
33 2013 Αντζάρα Άντη Εντατικοποίηση της ροφητικά ενισχυμένης ατμοαναμόρφωσης μεθανίου για την παραγωγή υδρογόνου υψηλής καθαρότητας Α. Λεμονίδου aantzaras@gmail.com
32 2013 Παπαδάκη Κρυσταλία Ανάπτυξη και εφαρμογή ποσοτικών σχέσεων δομής-ενεργότητας χημικών ουσιών για εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους Δ. Σαρηγιάννης 2310994569
kristi@eng.auth.gr
31 2013 Παλλάδας Αναστάσιος Μελέτη συστημάτων εγκλωβισμού για διαχωρισμό ενώσεων από αγροτικά προϊόντα και παραπροϊόντα με βιολογικό ενδιαφέρον. Πιθανές βιομηχανικές εφαρμογές. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου 2310996158
palladas@eng.auth.gr
30 2013 Δημοπούλου Μαρία Συστηματική μελέτη βιοπολυμερών και υδροκολλοειδών από τον καρπό της μπάμιας (Abelmoschus esculentus) Κ. Παναγιώτου 2310996249
mdimopoul@auth.gr dimopoulou.4@gmail.com
29 2013 Σακελλαρίου Κυριακή Νανοδομημένα Σωματίδια με διεργασίες αερολυμάτων και άλλες μεθόδους υγρής χημείας Α. Κωνσταντόπουλος kyrsakel@gmail.com
28 2012 Σαλιακέλλης Παναγιώτης Υπολογιστική προσομοίωση και μελέτη της αιώρησης και μεταφοράς σωματιδίων από τυρβώδη διατμητική ροή Σ. Γιάντσιος 2310994124
psaliake@auth.gr pannat36@gmail.com
27 2012 Ζαχαροπούλου Βασιλική Αξιοποίηση πολυαλκοολών που προέρχονται από βιομάζα προς παραγωγή χημικών προϊόντων/καυσίμων μέσω καταλυτικών διεργασιών Α. Λεμονίδου 2310996175
villyzach@hotmail.com
26 2012 Γκατζόφλια Άννα Μελέτη Οριακών Συνθηκών Εξόδου σε Πρότυπες Ροές Πεδίων με Τεχνητά Όρια με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Μ. Ασσαέλ annagatzoflia@yahoo.com
25 2012 Σερπετσή Στεφανία Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη της ανάπτυξης δομών κατά την εξάτμιση λεπτών υμένων πολλαπλών συστατικών λόγω φαινομένου Marangoni Σ. Γιάντσιος sserpets@auth.gr xaniaper@yahoo.gr
24 2012 Σαρακατσάνος Ιωάννης Μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων της ξηρής δρόγης που παραλαμβάνεται με εκχύλιση από αρωματικά φυτά και εφαρμογή τους σε αντιοξειδωτικά συστήματα τροφίμων Κ. Αδαμόπουλος isarakat@auth.gr
23 2012 Ιορδανίδου Αικατερίνη Δυαδικά και τριαδικά υβριδικά υλικά τιτανίου και καδμίου με φυσιολογικά υποστρώματα σε βιολογικές εφαρμογές Α. Σαλίφογλου theskiordani@yahoo.com
22 2012 Ασλανίδου Δήμητρα Μελέτη καθαρισμού και συντήρησης υφασμάτων με υπερκρίσιμα ρευστά Κ. Παναγιώτου aslanidou.dimitra@gmail.com
21 2012 Εύδου Αντιγόνη Μικτά οξείδια ως φορείς οξυγόνου για καταλυτικές διεργασίες ενεργειακού ενδιαφέροντος Β. Ζασπάλης antigonievdou@hotmail.com
20 2012 Λαζίδου Δήμητρα Ανάπτυξη νέων μεθόδων καθαρισμού επιστρώσεων Βυζαντινών εικόνων Κ. Παναγιώτου dimitra.lazidou@gmail.com
19 2012 Χάνδακας Ευάγγελος Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους Δ. Σαρηγιάννης 2310994569
vagelis@eng.auth.gr evangelos.handakas@gmail.com
18 2012 Νάτας Παναγιώτης Μελέτη των ενώσεων του φυτού Lucium barbarum (Goji Berry) με βιολογική δράση-Απομόνωση ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοτεχνολογική αξιοποίησή τους. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου 2310996242
panosnat@eng.auth.gr
17 2012 Κερμενίδου Μαριάνθη Η επίπτωση της χημικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων που προέρχονται από καύση βιομάζας στην τοξικότητάς τους Δ. Σαρηγιάννης 2310994569
marianthi@eng.auth.gr kermenidoumarianthi@hotmail.com
16 2011 Παπαδημητρίου Κυπαρισία Ρόφηση Κυανίου σε Ενεργούς Άνθρακες ή άλλα Ροφητικά Υλικά Γ. Σταυρόπουλος kgpapadi@auth.gr
15 2012 Νασερεντίν Βασίλειος Υπολογιστική προσομοίωση και μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς αιωρημάτων μη-σφαιρικών και παραμορφώσιμων σωματιδίων Σ. Γιάντσιος bnas@auth.gr
14 2011 Rezai Mohammed Μαθηματική Προσομοίωση Φαινομένων Μικρο- Μεσο- και Μακρο- κλίμακας σε Ετερογενή Καταλυτικό Αντιδραστήρα Βρόγχου για την Παραγωγή Πολυολεφινών. Κ. Κυπαρισσίδης 2310 498167, 996198
mohammad.rezaei@cperi.certh.gr
13 2011 Δημητράκης Δημήτριος Hλιοθερμοχημικοί αντιδραστήρες για παραγωγή καυσίμων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Α. Κωνσταντόπουλος  
12 2011 Παπαϊωάννου Ελένη Χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων προερχομένων από διεργασίες καύσης και συνθετικών νανοσωματιδίων και αξιολόγηση επιπτώσεων τεχνολογιών ελέγχου. Α. Κωνσταντόπουλος  
11 2010 Μανιαδάκη Άννα Σύνθεση νέων αζωτούχων και βοριούχων παραγώγων β-κετονοξέων και αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης Α. Κόταλη annaman7@hotmail.com
10 2010 Κουτή Ιωάννα Επίδραση του όζοντος και άλλων αερίων μιγμάτων στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των φρούτων ροδιού σε συνθήκες ψύξης. Κ. Αδαμόπουλος  
9 2010 Παπαδοπούλου Ιωάννα Επίδραση των εξωτερικών παραγόντων και των συνθηκών ελαιοποίησης στην παρουσία και περιεκτικότητα σε βιοδραστικά συστατικά του ελαιολάδου. Κ. Αδαμόπουλος  
8 2010 Μαντζούρης Δημήτριος Ανάπτυξη φυσικοχημικών τεχνικών για τη μελέτη φυσικών οργανικών υλικών έργων τέχνης και πολιτισμού. Κ. Παναγιώτου 996249
dimitrios.mantzouris@gmail.com
7 2012 Καραμπινάκη Όλγα Αξιοποίηση παραπροϊόντων (σπόρων και φλοιού) βιομηχανικής παραγωγής φυσικού χυμού ροδιού με χρήση φυσικών διεργασιών Κ. Αδαμόπουλος 2310996226
okarabi@auth.gr
6 1991 Παπασπύρου Ιωάννης Πεδία ροής υλικών και επίδρασή τους σε διεργασίες τυρβώδους διασποράς και ανάμιξης Ε. Καστρινάκης  
5 2007 Τρουλινός Παντελεήμων Μελέτη του πεδίου ροής στον υποκείμενο χώρο ρευστοστερεάς κλίνης (Freeboard)  Ε. Καστρινάκης 996266
troulinos@hotmail.com
4 2007 Λαβδάκης Κωνσταντίνος Μελέτη των παραγομένων σωματιδίων κατά τον τροχισμό οδοντιατρικού αμαλγάματος . 996245
klavd@auth.gr
3 2007 Κοντορεπανίδου Ευδοκία Προσδιορισμός και μελέτη μιας ομάδας λιπαρών οξέων με βιολογική δράση που βρίσκονται στα ζωικά τρόφιμα. Σ. Ζλατάνος 996173
szlatano@eng.auth.gr
2 2004 Πάζης Δημήτριος Αριθμητική και πειραματική μελέτη της αλληλεπίδρασης ολκού κυλίνδρου με οριακό στρώμα σε τυρβώδη ροή Σ. Νυχάς 996266
pazis_dim_mie@yahoo.gr
1 2000 Ρούμπας Γεώργιος Πειραματική μελέτη των διεργασιών μεταφοράς κατά την αλληλεπίδραση οριακών και διατμητικών στρωμάτων με ολκούς Σ. Νυχάς 996239
roumbas@aix.eng.auth.gr

**Στον αριθμό τηλεφώνου προσθέστε το πρόθεμα 2310.

Αναγορευμένοι Διδάκτορες