Πρόγραμμα σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση:
Εξάμηνο:
Μάθημα ΔΜ Περίοδος διδασκαλίας
Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς Χειμερινή
Αναλυτική Χημεία Εαρινή
Αναλυτική Χημεία (Ε) Εαρινή
Αναλυτική Χημεία (Θ) Εαρινή
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Χειμερινή
Ανόργανη Χημεία Χειμερινή
Ανόργανη Χημεία (Ε) Χειμερινή
Ανόργανη Χημεία (Θ) Χειμερινή
Αρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων Χειμερινή
Βιοϊατρική Μηχανική Εαρινή
Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία Εαρινή
Βιοργανική Χημεία και Νέα Προϊόντα Εαρινή
Βιοτεχνολογία Χειμερινή
Βιοϋλικά Χειμερινή
Γερμανικά για Χημικούς Μηχανικούς Χειμερινή
Γλώσσες Προγραμματισμού Εαρινή
Διαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών Χειμερινή
Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων Χειμερινή
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Στερεών Καυσίμων Εαρινή
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων Χειμερινή
Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος Εαρινή
Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών Εαρινή
Ειδικά Κεφάλαια στην Ανόργανη Χημεία Εαρινή
Εισαγωγή Η/Υ Εαρινή
Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική Χειμερινή
Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση στη Χημική Μηχανική με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Εαρινή
Έλεγχος, Διασφάλιση Ποιότητας και Αποθήκευση Τροφίμων Εαρινή
Ελληνικά Ι Χειμερινή
Ελληνικά ΙΙ Εαρινή
Εμβάθυνση στη Θερμοδυναμική Χειμερινή
Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Χειμερινή
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Χειμερινή
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι Χειμερινή
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ Εαρινή
Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι Χειμερινή
Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ Εαρινή
Ετεροκυκλικές Ενώσεις και Εφαρμογές Εαρινή
Εφαρμογές Η/Υ στη Χημική Μηχανική Εαρινή
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι Χειμερινή
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ Εαρινή
Εφαρμοσμένη Οπτική Εαρινή
Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός Εαρινή
Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας Εαρινή
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Εαρινή
Κβαντοφυσική Εαρινή
Κεραμικά Υλικά Εαρινή
Μαθηματικά Ι Χειμερινή
Μαθηματικά ΙΙ Εαρινή
Μαθηματικά ΙΙΙ Χειμερινή
Μέθοδοι Ανάλυσης Ενεργειακών / Περιβαλλοντικών Συστημάτων Εαρινή
Μεταβολική Μηχανική Χειμερινή
Μεταλλικά Υλικά Χειμερινή
Μεταλλογονιδιακή Μηχανική Εαρινή
Μεταφορά Αποτελεσμάτων από το Εργαστήριο στη Βιομηχανική Παραγωγή Εαρινή
Μηχανική Τροφίμων Χειμερινή
Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) - Βελτιστοποίηση Κατασκευών Εαρινή
Μικροβιολογία Εαρινή
Νανοτεχνολογία και Χαλαρή Ύλη Εαρινή
Οργανική Χημεία Ι Χειμερινή
Οργανική Χημεία Ι (Ε) Χειμερινή
Οργανική Χημεία Ι (Θ) Χειμερινή
Οργανική Χημεία ΙΙ Εαρινή
Περιβαλλοντική Μηχανική Εαρινή
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού Χειμερινή
Πολυφασική Ροή σε Συσκευές Διεργασιών και στη Βιοϊατρική Μηχανική Εαρινή
Πρακτική Άσκηση - Ενέργεια / Περιβάλλον Χειμερινή
Πρακτική Άσκηση - Τρόφιμα / Βιοτεχνολογία Χειμερινή
Πρακτική Άσκηση - Χημική Μηχανική Χειμερινή
Πρακτική Άσκηση / Υλικά Χειμερινή
Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και Βελτιστοποίησης Διεργασιών Χειμερινή
Πυρηνική Τεχνολογία Χειμερινή
Ρύθμιση Συστημάτων Χειμερινή
Στατιστική Χειμερινή
Στοιχεία Δικαίου Εαρινή
Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση Χειμερινή
Σχεδιασμός και Μελέτη Μικροσυσκευών Χειμερινή
Σχεδιασμός Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων Χειμερινή
Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων Ι Εαρινή
Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ Χειμερινή
Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων Εαρινή
Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής Εαρινή
Τεχνική Μηχανική / Αντοχή Υλικών Εαρινή
Τεχνική Νομοθεσία Χειμερινή
Τεχνικό Σχέδιο Χειμερινή
Τεχνικό-Οικονομική Μελέτη Ι Χειμερινή
Τεχνικο-Οικονομική Μελέτη ΙΙ Εαρινή
Τεχνολογία Νανοσωματιδίων και Αερολυμάτων Εαρινή
Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία Χειμερινή
Υπολογισμός Επιπτώσεων από Φωτιές, Εκρήξεις και Διασπορά Τοξικών Ρύπων Εαρινή
Υπολογισμός Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων Εαρινή
Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών Εαρινή
Φαινόμενα Μεταφοράς Ι Εαρινή
Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ Χειμερινή
Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας Εαρινή
Φαρμακευτική Τεχνολογία Χειμερινή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εαρινή
Φυσικές Διεργασίες Ι Χειμερινή
Φυσικές Διεργασίες ΙΙ Εαρινή
Φυσική Ι Χειμερινή
Φυσική ΙΙ Εαρινή
Φυσική Χημεία Ι Εαρινή
Φυσική Χημεία ΙΙ Χειμερινή
Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε) Χειμερινή
Φυσική Χημεία ΙΙ (Θ) Χειμερινή
Χημεία και Τεχνολογία Φυσικών Προϊόντων Εαρινή
Χημεία Περιβάλλοντος Εαρινή
Χημεία Τροφίμων Εαρινή