Πρόγραμμα σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2015-σήμερα)

Κατεύθυνση:
Εξάμηνο:
Μάθημα ΔΜ Περίοδος διδασκαλίας
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων Εαρινή
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Χημική Μηχανική Χειμερινή
Αρχές της Κατάλυσης και Εφαρμογές σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Διεργασίες Χειμερινή
Βιοχημεία Εαρινή
Γενετική Μηχανική Χειμερινή
Εμβάθυνση στα Φαινόμενα Μεταφοράς Χειμερινή
Θερμοδυναμική Χειμερινή
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία και Τρόφιμα Χειμερινή
Νανοδομές και Φυσικοχημεία Χαλαρής Ύλης Εαρινή
Νανοϊατρική και Ιατρική Μηχανική Χειμερινή
Προηγμένες Γενικευμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων Χειμερινή
Προηγμένες Μέθοδοι Μέτρησης στη Χημική Μηχανική Χειμερινή
Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Συσκευών Διεργασιών Εαρινή
Σύγχρονες Μέθοδοι Σύνθεσης και Ανάλυσης Βιοδραστικών Ενώσεων και Εφαρμογές Εαρινή
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Υλικών Εαρινή
Τεχνολογία Νερού και Υδάτινων Αποβλήτων Εαρινή
Φυσικοχημεία Μοριακών και Μακρομοριακών Συστημάτων Χειμερινή