Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

Για το ΔΣ:

Πρόεδρος: Ζαχαροπούλου Βασιλική

Αντιπρόεδρος: Ρίζος Ελευθέριος

Ταμίας: Ζαγκλιβέρης Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Χατζημιχαηλίδης Αρσένιος

Ειδ. Γραμματέας: Ματιάκη Ευαγγελία

Φωτογραφίες: 
Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας