Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμφωνα με το ΠΔ 160/2008, οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην υπ.αριθμ. 7/18-12-2015 συνεδρίασή της, οι Σύμβουλοι Σπουδών που ορίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι οι εξής:

  1. Αγγελή Αμαλία
  2. Ασημοπούλου Ανδρεάνα
  3. Ασσαέλ Μάρκος
  4. Γεωργιάδης Μιχαήλ
  5. Γιάντσιος Στέργιος
  6. Ζασπάλης Βασίλειος
  7. Κικκινίδης Ευστάθιος
  8. Κόταλη Αντιγόνη
  9. Κυριάκου Γεώργιος
10. Λεμονίδου Αγγελική
11. Μήτρακας Μανασσής
12. Μουζά Αικατερίνη
13. Παράς Σπυρίδων
14. Σαλίφογλου Αθανάσιος
15. Σαρηγιάννης Δημοσθένης
16. Στουκίδης Μιχαήλ
17. Χατζηδούκας Χρήστος