Προσεχείς Διαλέξεις
  • Προηγούμενα έτη:
Έτος 2017  
Τίτλος Διάλεξης Ημερομηνία
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Μ. Κερμενίδου, 19 Ιουνίου 2017 (14.06.2017)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Μ. Κερμενίδου, 16 Ιουνίου 2017 (14.06.2017)
pdf_button Διάλεξη κ. Ιεραπετρίτου, 26 Ιουνίου 2017 (12.06.2017)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Γ. Νικολαϊδη, 14 Ιουνίου 2017 (30.05.2017)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Μ. Δημοπούλου, 19 Μαϊου 2017 (15.05.2017)
pdf_button Διάλεξη Professor Rajmund Michalski, 16 Μαΐου 2017 (14.02.2017)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ι. Κωτούλα, 23 Φεβρουαρίου 2017 (14.02.2017)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ι. Κωτούλας, 21 Φεβρουαρίου 2017 (14.02.2017)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Μπακλαβαρίδη, 01 Φεβρουαρίου 2017 (27.01.2017)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Μπακλαβαρίδης, 31 Ιανουαρίου 2017 (27.01.2017)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Βασιλείου, 31 Ιανουαρίου 2017 (23.12.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Βασιλείου, 27 Ιανουαρίου 2017 (23.12.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Πάσσου, 12 Δεκεμβρίου 2016 (09.12.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Καπράρα, 14 Δεκεμβρίου 2016 (01.12.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Καπράρα, 9 Δεκεμβρίου 2016 (01.12.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Μοσχονά, 24 Νοεμβρίου 2016 (18.11.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Μοσχονά, 22 Νοεμβρίου 2016 (18.11.2016)
pdf_button Διάλεξη Καθηγητή Branko Vučijak, 22 Νοεμβρίου 2016 (15.11.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Σχιζοδήμου, 3 Νοεμβρίου 2016 (31.10.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Σχιζοδήμου, 1 Νοεμβρίου 2016 (31.10.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Χ. Αποστολίδου, 13 Οκτωβρίου 2016 (07.10.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Χ. Αποστολίδου, 12 Οκτωβρίου 2016 (07.10.2016)
pdf_button Διάλεξη κ. Αλέξανδρου Βακάκη, καθηγητή στο University of Illinois, 19 Οκτωβρίου 2016 (05.10.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Π. Μανάρα, 10 Οκτωβρίου 2016 (30.09.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Π. Μανάρα, 04 Οκτωβρίου 2016 (30.09.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ι. Γκαραγκούνης, 06 Οκτωβρίου 2016 (28.09.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ι. Γκαραγκούνης, 03 Οκτωβρίου 2016 (28.09.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ό. Τσαβέ, 13 Ιουλίου 2016 (12.07.2016)
pdf_button Σεμινάριο Prof. Jeffrey Halpern με θέμα "Ανάπτυξη διαγνωστικών αισθητήρων μεταβολιτών" (11.07.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Σ. Αγγελή, 14 Ιουνίου 2016 (10.06.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Σ. Αγγελή, 13 Ιουνίου 2016 (10.06.2016)
pdf_button Παρουσίαση/εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ν. Αντωνίου, 17 Ιουνίου 2016 (09.06.2016)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ν. Αντωνίου, 15 Ιουνίου 2016 (09.06.2016)
pdf_button Παρουσίαση / Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Σ. Νικολάκη, 31 Μαϊου 2016 (26.05.2016)
pdf_button Παρουσίαση / Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Λιακάκου, 27 Μαϊου 2016 (23.05.2016)
pdf_button Παρουσίαση / Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Σ. Νικολάκη, 25 Μαϊου 2016 (23.05.2016)
pdf_button Διάλεξη Καθηγητή H. Stuppner, 27 Μαϊου 2016 (20.05.2016)
pdf_button Διάλεξη καθηγητή Israel Wachs, 20 Μαϊου 2016 (13.05.2016)
pdf_button Διάλεξη ΔΠΜΣ "Γιατί το κοινωνικό ενδιαφέρον για τα μνημεία", Θ. Τάσιος (31.03.2016)
pdf_button Διάλεξη ΔΠΜΣ "Λίθινες τοξωτές γέφυρες" (01.03.2016)
pdf_button Διάλεξη ΔΠΜΣ "35 Χρόνια στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αναδρομή" (25.01.2016)
pdf_button Διαλέξεις ΔΠΜΣ "Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού" (22.01.2016)
pdf_button Παρουσίαση / εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ευανθίας-Βαρβάρας Αθανασίου (17.12.2015)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ευανθίας-Βαρβάρας Αθανασίου (16.12.2015)
pdf_button Διάλεξη κ. Γεωργίου Φρουδάκη Καθ. Τμ. Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης (09.12.2015)
pdf_button Παρουσίαση / εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Σαμαρίδου (02.12.2015)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Σαμαρίδου (30.11.2015)
pdf_button Παρουσίαση / εξέταση Διδακτορικής Διατριβής κ. Β. Μπουργάνη (24.11.2015)
pdf_button Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Β. Μπουργάνη (20.11.2015)
pdf_button Διάλεξη Διευθυντή εταιρίας "Κτήμα Γεροβασιλείου" κ. Ε.Γεροβασιλείου (23.10.2015)
Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits