Μέλος Δ.Ε.Π.

Μάρκος Ι. Ασσαέλ
Καθηγητής, Θερμοφυσικές Ιδιότητες

- Ph.D. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1980)
- M.Sc.(Distinction) Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1978)
- D.I.C. Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1978)
- B.Sc.(Hons) Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1977)
- A.C.G.I.(Hons) Chem. Eng. (Imperial College, UK, 1977)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  304, 3ος όροφος κτιρίου Ε13
  Τηλέφωνο:
  2310.996163          Fax: 2310.996170
  Email:
  assael@auth.gr
  WWW:
  http://transp.cheng.auth.gr

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 - 16:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας ρευστών και στερεών. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων σε ευρείες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
 2. Μέτρηση ιξώδους ρευστών. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων σε ευρείες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
 3. Προσομοίωση περιβαλλοντικών διεργασιών. Διασπορά τοξικών ρύπων σε πόλη. Προσομοίωση ρύπανσης Θεσσαλονίκης.
 4. Ανάλυση επικινδυνότητας. Επιπτώσεις στον άνθρωπο και υλικά από φωτιές, εκρήξεις και διασπορά τοξικών ρύπων. Τράπεζα δεδομένων μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων (MInA).
 5. Χρήση εργαλείων πολυμέσων στην εκπαίδευση φοιτητών, αλλά και μαθητών και μηχανικών

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Assael M.J., Antoniadis K.D., Metaxa I.N., Mylona S.K., Assael J.-A.M, Wu J., and Hu M., “A Novel Portable Absolute Transient Hot-Wire Instrument for the Measurement of the Thermal Conductivity of Solids”. Int. J. Thermophys. Online first (2015) DOI: 10.1007/s10765-015-1964-6
 2. Avgeri S., Assael M.J., Huber M., and Perkins R. “Reference Correlation of the Viscosity of Toluene from the Triple Point to 680 K and up to 500 MPa”, J. Phys. Chem. Ref. Data 44:033101:1-16 (2015). DOI: 10.1063/1.4926955
 3. Mylona S.K., Karagiannidis L., Jannakoudakis P.D., Assael M.J., and Wakeham W.A., “Measurements of the Viscosity of Krytox GPL102 from (282 to 364) K and up to 20 MPa”, J. Chem. Engin. Data Online first (2015) DOI: 10.1021/acs.jced.5b00421
 4. Tertsinidou G., Assael M.J., Wakeham W.A., “The Apparent Thermal Conductivity of Liquids Containing Solid Particles of Nanometer Dimensions: A Critique”, Int. J. Thermophys. On-line (2015). DOI: 10.1007/s10765-015-1856-9
 5. Chatzimihailidis A.E., Kakosimos K.E., and Assael M.J., “Use of dispersion modelling for the assessment of primary particulate matter sources on the air quality of Greater Thessaloniki Area”, Fresenius Environmental Bulletin 23:2350-2360 (2014)

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Φυσικές Διεργασίες I (5o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Υπολογισμός Επιπτώσεων από Φωτιές, Εκρήξεις & Διασπορά Τοξικών Ρύπων (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 3. Υπολογισμός Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 4. Πρακτική Ασκηση - Χημική Μηχανική (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 5. Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) - Βελτιστοποίηση Κατασκευών (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Γκατζόφλια Άννα (Έτος έναρξης: 2012)
 2. Χατζημιχαηλίδης Αρσένιος (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Τερτσινίδου Γεωργία (Έτος έναρξης: 2014)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits