Μέλος Δ.Ε.Π.

Δημήτριος Χριστόφιλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης

- Ph.D. Physics (AUTH, GR, 1997)
- M.Sc. Physics (AUTH, GR, 1994)
- Diploma in Physics (AUTH, GR, 1990)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  Ισόγειο Πτέρυγας Γ
  Εργαστήριο Φασματοσκοπίας: 2ος όροφος Κτιρίου Γ
  Τηλέφωνο:
  2310.995932          Fax: 2310.995928
  Email:
  christof@eng.auth.gr
  WWW:
  http://users.auth.gr/christop/

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 19:00 στο Εργαστήριο Φασματοσκοπίας
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Γενικά: Μελέτη υλικών στερεάς κατάστασης, μακροσκοπικής ή νανοσκοπικής διάστασης, με χρήση γραμμικών και μη γραμμικών οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών. Μελέτη των μεταβολών που επάγονται στη δομή και τις οπτικές τους ιδιότητες από τη δράση εξαιρετικά υψηλών υδροστατικών πιέσεων ή άλλων παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η έκθεση σε ακτινοβολία, η μέθοδος παρασκευής, το μέγεθος των νανοσωματιδίων, το περιβάλλον τους κ.τ.λ.
 2. Υλικά: Γραφένιο, νανοσωλήνες άνθρακα και παράγωγα, φουλερίδια και παράγωγα, κρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά υλικά για λέιζερ, μεταλλικά νανοσωματίδια, χρωστικές, άμορφα υλικά (ύαλοι) κ.τ.λ.
 3. Τεχνικές: Φασματοσκοπία Raman/micro-Raman, φασματοσκοπία απορρόφησης και φωτοφωταύγειας στο ορατό/IR φάσμα, μη γραμμικές οπτικές τεχνικές φασματοσκοπίας pump-probe με διάκριση στο χρόνο (femtosecond) στο IR, ορατό και UV φάσμα, σε συνδυασμό με τεχνικές δημιουργίας υψηλών υδροστατικών πιέσεων με χρήση κελιών άκμονος διαμαντιού και χαμηλών θερμοκρασιών.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Κ. Filintoglou, Ν. Papadopoulos, J. Arvanitidis, D. Christofilos, O. Frank, M. Kalbac, J. Parthenios, G. Kalosakas, C. Galiotis, K. Papagelis,"Raman spectroscopy of graphene at high pressure: Effects of the substrate and the pressure transmitting media ”, Physical Review B 88: 045418 (2013).
 2. D. Christofilos, J.C. Blancon, J. Arvanitidis, A. San Miguel, A. Ayari, N. Del Fatti and F. Vallée,"Optical Imaging and Absolute Absorption Cross Section Measurement of Individual Nano-objects on Opaque Substrates: Single-Wall Carbon Nanotubes on Silicon", Journal of Physical Chemistry Letters 3: 1176-1181 (2012).
 3. H. Baida, D. Mongin, D. Christofilos, G. Bachelier, A. Crut, P. Maioli, N. Del Fatti and F. Vallée, "Ultrafast Nonlinear Optical Response of a Single Gold Nanorod near Its Surface Plasmon Resonance", Physical Review Letters 107: 057402 (2011)
 4. H. Baida, P. Billaud, S. Marhaba, D. Christofilos, E. Cottancin, A. Crut, J. Lerme, P. Maioli, M. Pellarin, M. Broyer, N. Del Fatti, F. Vallee, "Quantitative Determination of the Size Dependence of Surface Plasmon Resonance Damping in Single Ag@SiO2 Nanoparticles", Nano Letters 9: 3463-3469 (2009).
 5. D. Christofilos, J. Arvanitidis, G.A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura,"Identification of inner and outer shells of double-wall carbon nanotubes using high-pressure Raman spectroscopy", Physical Review B 76: 113402 (2007).

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Φυσική ΙΙ (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Εφαρμοσμένη Οπτική (Ε ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 3. Φυσική Ι (1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Γαβριήλ Βασίλειος (Έτος έναρξης: 2016)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits