Μέλος Δ.Ε.Π.

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος
Καθηγητής, Μερικής Απασχόλησης, Νέες Προηγμένες Καθαρές Τεχνολογίες Καύσης

- PhD (Yale, USA, 1991)
- MPhil (Yale, USA, 1991)
- MSc. Chem. Eng. (Yale, USA, 1991)
- MSc. Mech. Eng. (MTU, USA, 1987)
- Dilp. Mech. Eng. (AUTh, GR, 1985)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Γραφείο:
    319, 3ος όροφος Κτιρίου Δ
    Τηλέφωνο:
    2310.994249          Fax: 2310.996184
    Email:
    agk@certh.gr
    WWW:
    -

    Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 11:00 - 13:00 και κατόπιν επικοινωνίας
katopsi

 

  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  1. Τεχνολογίες μέτρησης & ελέγχου εκπομπών καυσαερίων από κινητές και σταθερές πηγές.
  2. Ηλιοθερμοχημικές τεχνολογίες με έμφαση στην παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.
  3. Τεχνολογίες νανοσωματιδίων για περιβαλλοντικές, ενεργειακές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές.
  4. Δομημένοι αντιδραστήρες και πολυλειτουργικές επικαλύψεις για καταλυτικές εφαρμογές.

 

  • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Skaperdas E., Papaioannou E., Zarvalis D. and Kladopoulou E. 'Fundamental Studies of Diesel Particulate Filters: Transient Loading, Regeneration and Aging', SAE Tech. Paper No. 2000-01-1016, SAE Trans. 109 (J. Fuels & Lubricants), pp. 683-705 (2000)
  2. Κonstandopoulos A. G., Kostoglou M., Vlachos, N. 'The Multiscale Nature of Diesel Particulate Filter Simulation', International Journal of Vehicle Design, 41 (1-4), pp. 256-284 (2006)
  3. Kostoglou M., Konstandopoulos A. G., Friedlander S. K. 'Bivariate Population Dynamics Simulation of Fractal Aerosol Aggregate Coagulation and Restructuring', J. Aerosol Sci. 37, (9) pp. 1102-1115 (2006)
  4. Agrafiotis, C., Pagkoura C., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos, A. G. 'Hydrogen production in solar reactors', Catalysis Today 127,(1-4), pp. 265-277 (2007)
  5. Konstandopoulos A. G., Kostoglou M., Burtscher H., (2007) 'Size Distribution Dynamics of Fuel-Borne Catalytic Ceria Nanoparticles' J. Aerosol Sci. 38 pp. 604 - 611

 

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  1. Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική (1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
  2. Τεχνολογία Νανοσωματιδίων και Αερολυμάτων (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
  3. Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
  4. Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων (Χ ≥5o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
  5. Πρακτική Άσκηση - Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

  • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
  1. Παπαϊωάννου Ελένη (Έτος έναρξης: 2011)
  2. Δημητράκης Δημήτριος (Έτος έναρξης: 2011)
  3. Σακελλαρίου Κυριακή (Έτος έναρξης: 2013)
  4. Καλύβα Αγνή (Έτος έναρξης: 2014)
  5. Τσογγίδης Νικόλαος (Έτος έναρξης: 2017)
  6. Συρίγου Μαρία (Έτος έναρξης: 2017)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits