Μέλος Δ.Ε.Π.

Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης
Ομότιμος Καθηγητής, Β' Χημικής Μηχανικής

- PhD. Chem. Eng. (McMaster Univ., CA, 1978)
- MEng. Chem. Eng. (McMaster Univ., CA, 1975)
- Dipl. Chem. Eng. (NTUA, GR, 1971)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  402, 4ος όροφος Κτιρίου E13
  Τηλέφωνο:
  2310.996211          Fax: 2310.996198
  Email:
  costas.kiparissides@eng.auth.gr
  WWW:
  http://lpre.cperi.certh.gr/

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα 13:00 - 14:00, Τρίτη 14:00 - 15:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Μηχανική αντιδράσεων πολυμερών, μαθηματική μοντελοποίηση και πειραματική μελέτη διεργασιών πολυμερισμού.
 2. Σχεδιασμός, έλεγχος και βελτιστοποίηση της λειτουργίας αντιδραστήρων πολυμερισμού με Η/Υ.
 3. Εφαρμογή βιοσύνθεσης και βιοκατάλυσης για την παραγωγή νέων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, λειτουργικών βιοπολυμερών, από ανανεώσιμες πηγές.
 4. Ανάπτυξη λειτουργικών μικρο-, νανοσωματιδίων και νανοδομών (π.χ., συστήματα αυτο-οργάνωσης, λιποσώματα, δικτυωμένα νανοσωματίδια) με εφαρμογές στους τομείς υγείας, τροφίμων και περιβάλλοντος (π.χ., συστήματα στοχευμένης απόδοσης φαρμάκων, γονιδιακή θεραπεία, ελεγχόμενη αποδέσμευση ενεργών ουσιών, επιλεκτική αναγνώριση, διαχωρισμός, κλπ.).

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Kanellopoulos, V., Tsiliopoulou, E., Dompazis, G., Touloupides, V. and Kiparissides, C. 'Evaluation of the Internal Particle Morphology in Catalytic Gas-Phase Olefin Polymerization Reactors' Ind. & Eng. Chem. Res, 46(7), 1928-1937, (2007)
 2. Meimaroglou D., Krallis, A., Saliakas, V. and Kiparissides, C., 'Prediction of the Bivariate Molecular Weight - Long Chain Branching Distribution in Highly Branched Polymerization Systems Using Monte Carlo and Sectional Grid Methods' , Macromolecules 40(6), 2224-2234, (2007)
 3. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., 'Solution of the Bivariate Dynamic Population Balance Equation in Batch Particulate Systems: Combined Aggregation and Breakage', Chem. Eng. Sci., 62, 5048-5043 (2007)
 4. Meimaroglou, D and Kiparissides, C., 'Monte Carlo Simulation for the Solution of the Bi-Variate Dynamic Population Balance Equation in Batch Particulate Systems', Chem Eng Sci, 62, 5295-5299, (2007)
 5. Krallis, A. and Kiparissides, C., 'Mathematical Modeling of the Bivariate Molecular Weight – Long Chain Branching Distribution of Highly Branched Polymers. A Population Balance Approach', Chem Eng Sci, 62, 5304-5311, (2007)

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών (6o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Pύθμιση Συστημάτων (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Πρακτική Ασκηση - Υλικά/Νανοτεχνολογία (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Rezai Mohammed (Έτος έναρξης: 2011)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits