Μέλος Δ.Ε.Π.

Αγγελική Α. Λεμονίδου
Καθηγήτρια, Χημικές Διεργασίες Υγρών και Αερίων Καυσίμων

- Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1990)
- Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1979)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  316, 3ος όροφος Κτιρίου Δ
  Τηλέφωνο:
  2310.996273          Fax: 2310.996184
  Email:
  alemonidou@auth.gr
  WWW:
  http://LPT.cheng.auth.gr

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 17:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Καταλυτικές Διεργασίες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων από βιομάζα και ορυκτές πρώτες ύλες μέσω αναμόρφωσης, αξιοποίησης παραπροιόντων βιοντήζελ σε υψηλής προστιθέμενης αξίας χημικά και καύσιμα μέσω υδρογονοαποξυγόνωσης, μετατροπής ελαφρών υδρογονανθράκων σε ολεφίνες μέσω εκλεκτικής οξείδωσης, ανάπτυξη υλικών και διεργασιών δέσμευσης CO2
 2. Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημενων καταλυτικών υλικών
 3. Μελέτες εξακρίβωσης μηχανισμού και προσδιορισμού κινητικής καταλυτικών αντιδράσεων.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Vasiliadou E., Lemonidou A.A., Investigating the performance and deactivation behavior of of silica-supported copper catalysts in glycerol hydrogenolysis, Appl.Catal. Α, 396:177-185(2011)
 2. Martavaltzi C.S., Pampaka E.P., Korkakaki E.S., Lemonidou A.A., Hydrogen production via steam reforming of methane with simultaneous CO2 capture over CaO-Ca12Al14O33 , Energy Fuel 24(4):2589–2595 (2010)
 3. Vagia,E.C. Lemonidou A.A., Investigations on the properties of Ceria-Zirconia supported Ni and Rh catalysts and their performance in acetic acid steam reforming, J. Catal., 269:388–396(2010)
 4. Zhao C., Kou Y., Lemonidou A.A., Li X., Lercher J.A., Selective Catalytic Conversion of Bio-oil Phenol Fraction to Alkanes, Angewandte Chemie, International Edition, 48 (22):3987-3990(2009)
 5. Heracleous E., Lemonidou A.A. 'Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation. II. Mechanistic aspects and kinetic modelling', J Catal., 237:175-189 (2006)

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Eνεργειακές Πρώτες Yλες (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 5. Πρακτική Άσκηση - Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Ζαχαροπούλου Βασιλική (Έτος έναρξης: 2012)
 2. Αντζάρα Άντη (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Υφαντή Βασιλεία-Λουκία (Έτος έναρξης: 2013)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits