Μέλος Δ.Ε.Π.

Δουκαίνη Μισοπολινού-Τάταλα
Λέκτορας, Φυσική Χημεία Μιγμάτων

- Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2006)
- Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1979)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  420, 3oς όροφος Κτιρίου Γ
  Τηλέφωνο:
  2310.996258          Fax: 2310.996222
  Email:
  doukeni@auth.gr
  WWW:
  http://users.auth.gr/~doukeni/

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 10:00 - 15:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Θερμοδυναμικές και φυσικοχημικές ιδιότητες μιγμάτων.
 2. Εκχύλιση από φυτικά προϊόντα.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. D. Missopolinou and C. Panayiotou; Hydrogen Bonding Cooperativity and Competing Inter- and Intramolecular Associations: A Unified Approach, Journal of Physical Chemistry A, 1998, 102, issue 20, 3574-3581
 2. Ritzoulis, D. Missopolinou, S. Doulami and C. Panayiotou; Relative Permittivities, Densities, Refractive Indices and Ultrasonic velocities of the binary Systems of γ-Butyrolactone with Methanol, Ethanol,1-Butanol and 1-Octanol, Journal of Chem. Eng. Data, 2000, 45(4),636-641
 3. D. Missopolinou, K. Ioannou and C. Panayiotou; Thermodynamics of alkoxyethanol + alkane mixtures, Z. Phys. Chem., 2002, 216, 905-918
 4. Csaba D Andras, Bela Simandi, Ferenc Orsi, Charalambos Lambrou, Doukeni Missopolinou-Tatala, Costas Panayiotou, Janos Domokos and Fruzsina Doleschall; Supercritical carbon dioxide extraction of okra (Hibiscus esculentus L) seeds : Journal of the Science of Food and Agriculture, 2005, 85 (8), 1415-1419
 5. Doukeni Missopolinou, Ioannis Tsivintzelis, and Costas Panayiotou: Phase compositions and saturated densities for the binary system of carbon dioxide with 2-ethoxyethanol, Fluid Phase Equilibria, 2005, 238, 204-209

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits