Μέλος Δ.Ε.Π.

Μανασσής Μ. Μήτρακας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναλυτική Χημεία με έμφαση στην Επιστήμη του Νερού

- Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1991)
- Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1978)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, 1ος όροφος Κτιρίου Γ
  Τηλέφωνο:
  2310.996248          Fax: 2310.996248
  Email:
  manasis@eng.auth.gr
  WWW:
  -

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 17:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων.
 2. Εφαρμογή της χημικής ανάλυσης στη διερεύνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, με στόχο την επίλυσή τους.
 3. Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή τεχνολογιών που σχετίζονται με την επεξεργασία νερού και αποβλήτων.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Mitrakas M., “Bromate determination in waters by chlorpromazine after correction of chlorinating agents and humic substances interference”, Journal of Analytical Chemistry, 62(11), 1055-1063, 2007.
 2. Mitrakas Μ., Panteliadis P., Keramidas V., Tzimou-Tsitouridou R., Sikalidis C., “Predicting Fe3+ dose for As(V) removal at pHs and temperatures commonly encountered in natural waters”, Chemical Engineering Journal, 155, 716-721, 2009.
 3. Tresintsi S., Simeonidis K., Vourlias G., Stavropoulos G. and Mitrakas M., “Kilogram-scale synthesis of iron oxy-hydroxides with improved arsenic removal capacity: Study of Fe(II) oxidation-precipitation parameters”, Water Research, 46(16), 5255-5267, 2012.
 4. Tresintsi S., Simeonidis K., Estradé S., Martinez-Boubeta C., Vourlias G., Pinakidou F., Katsikini M., Paloura E., Stavropoulos G. and Mitrakas M. “Tetravalent manganese feroxyhyte: a novel nano-adsorbent equally selective for As(III) and As(V) removal from drinking water”, Environmental Science and Technology, 47 (17), 9699-9705, 2013.
 5. Tresintsi S., Simeonidis K., Mitrakas M., “Mn-feroxyhyte: The role of synthesis conditions on As(III) and As(V) removal capcity”, Chemical Engineering Journal, 251, 192-198, 2014.

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Aναλυτική Xημεία (Θ) (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Φυσικές Διεργασίες ΙI (6o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση (Χ ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 5. Πρακτική Άσκηση - Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 6. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού (Χ ≥5o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Κόκκινος Ευγένιος (Έτος έναρξης: 2013)
 2. Μπαντή Δήμητρα (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Καλαϊτζίδου Κυριακή (Έτος έναρξης: 2017)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits