Μέλος Δ.Ε.Π.

Γεώργιος Π. Σακελλαρόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής, Γενική Χημική Τεχνολογία

- PhD Chem. Eng. (Univ. Wisconsin, USA, 1974)
- Dipl. Chem. Eng. (NTUA, GR, 1966)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  3ος όροφος Κτιρίου Δ
  Τηλέφωνο:
  2310.996271          Fax: 2310.996168
  Email:
  sakel@eng.auth.gr
  WWW:
  http://star.cheng.auth.gr/cpel/lab.html

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 - 15:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Σχεδιασμός προσομοίωση και έλεγχος μονάδων υγρών αποβλήτων. Διαχείριση - ανακύκλωση στερεών αποβλήτων.
 2. Διαχωρισμοί αερίων με ημιπερατές μεμβράνες, - αντίστροφη όσμωση-υπερδιήθηση.
 3. Καταλυτικές αντιδράσεις, - πυρόλυση - εξαερίωση λιγνιτών και βιομάζας.
 4. Παραγωγή ανθρακούχων ροφητικών υλικών - ρόφηση αερίων και υγρών ρύπων.
 5. Μοριακή προσομοίωση ρόφησης.
 6. Εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Skodras, G., Diamantopoulou, Ir., Zabaniotou, A., Stavropoulos, G., Sakellaropoulos, G.P., Enhanced mercury adsorption in activated carbons from biomass materials and waste tires, Fuel Processing Technology 88 (8), pp. 749-758, 2007
 2. Georgakis, M., Stavropoulos, G., Sakellaropoulos, G.P., Molecular dynamics study of hydrogen adsorption in carbonaceous microporous materials and the effect of oxygen functional groups, International Journal of Hydrogen Energy 32 (12), pp. 1999-2004, 2007
 3. Papadimitriou, Ch., Palaska, G., Lazaridou, M., Samaras, P., Sakellaropoulos, G.P., The effects of toxic substances on the activated sludge microfauna, Desalination 211 (1-3), pp. 177-191, 2007
 4. Skodras, G., Palladas, A., Kaldis, S.P., Sakellaropoulos, G.P., Cleaner co-combustion of lignite-biomass-waste blends by utilising inhibiting compounds of toxic emissions, Chemosphere 67 (9), pp. S191-S197, 2007
 5. Mavroudi, M., Kaldis, S.P., Sakellaropoulos, G.P., A study of mass transfer resistance in membrane gas-liquid contacting processes, Journal of Membrane Science, 272 (1-2), pp. 103-115, 2006

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits