Μέλος Δ.Ε.Π.

Αθανάσιος Σαλίφογλου
Καθηγητής, Ανόργανη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Προηγμένων Υλικών

- Ph.D. Bioinorg. Chem. (University of Michigan, USA, 1987)
- Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1982)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  Ισόγειο κτιρίου Γ
  Τηλέφωνο:
  2310.996179          Fax: 2310.996196
  Email:
  salif@auth.gr
  WWW:
  http://bioinorglab.web.auth.gr/

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 - 19:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Βιοτοξικά μεταλλοϊόντα στην παθογένεση νευροεκφυλιστικών ασθενειών (Alzheimer, κ.ά.) και νεοπλασιών (καρκινογένεση). Aλληλεπίδραση περιβαλλοντικών μεταλλοτοξινών με μοριακούς βιολογικούς στόχους, δομική ειδοκατανομή, βιοδιαθεσιμότητα και αιτιοπαθογενετική δράση. Ανάπτυξη μοριακών αισθητήρων στην άμεση διάγνωση νευροεκφύλισης.
 2. Ανόργανα-οργανικά υβριδικά υλικά βαναδίου και ψευδαργύρου με φυσιολογικά υποστρώματα, με δυνατότητα ανάπτυξης φαρμακευτικών σκευασμάτων αντικαρκινικής και ινσουλινομιμητικής δραστικότητας. Ελεγχόμενη μεταφορά και απόδοση χημειοδραστικών μορίων από μεγαλομοριακούς κλωβούς σε συσχετισμό με διαδικασίες απορρόφησης μεταλλοφαρμάκων.
 3. Επιφανειακά τροποποιημένα δενδριμερή και λιποσώματα ως νανοφορείς για τη μεταφορά, απόδοση και απελευθέρωση βιοδραστικών ουσιών φυσικής προέλευσης σε εξειδικευμένους μοριακούς βιοστόχους. Συσχέτιση δομής-λειτουργίας στην ανάπτυξη τεχνολογίας πρόγνωσης και προσωπικής ιατρικής θεραπευτικής ασθενειών (π.χ. νευροεκφύλιση Alzheimer).
 4. Καρκινογόνα μέταλλα στη μεταγραφική ρύθμιση σηματοεκπομπών γονιδίων Hα-Ras/K-ras μέσω μινιδορυφορικού DNA. Αλληλεπίδραση βιοτοξικών μεταλλοϊόντων με μινιδορυφορικό DNA και επιπτώσεις σε μεταλλοβιολογικές οδούς καρκινογένεσης (κολο-ορθικός και καρκίνος μαστού). Βιοδείκτες πρόγνωσης παρεκκλινόντων διαδικασιών κυτταρικής εκπομπής σημάτων.
 5. Ανάπτυξη ανόργανων-οργανικών υβριδικών υλικών σε χαμηλές θερμοκρασίες (υδρο-διαλυτοθερμικές μέθοδοι) με εξειδικευμένες δομικές, οπτικές, χημικές καταλυτικές και μαγνητικές ιδιότητες. (Πολυ)λειτουργικά υλικά στη διαγνωστική ιατρική και περιβαλλοντική τεχνολογία ανίχνευσης, προσδιορισμού μεταλλορυπαντών και βιοαποκατάστασης.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Mechanisms and Αpplications of Ιnterleukins in Cancer Immunotherapy D. Anestakis, S. Petanidis, S. Kalyvas, C. M. Nday, O. Tsave, E. Kioseoglou, A. Salifoglou Int. J. Mol. Sci. 2015, 16, 1691-1710.
 2. Quercetin Encapsulation in Modified Silica Nanoparticles. Potential Use Against Cu(II)-Induced Oxidative Stress in Neurodegeneration. C. M. Nday, E. Halevas, G. E. Jackson, A. Salifoglou J. Inorganic Biochemistry, 2014, 145, 51–64.
 3. Cationic Spin Probe Reporting on Thermal Denaturation and Complexation-Decomplexaiton on BSA and SDS. Potential Application in Protein Purification Processes. I. Matei, A.M. Ariciu, M. V. Neascu, A. Collauto, A. Salifoglou, G. Ionita J. Phys. Chem. B, 2014, 118, 11238-112352.
 4. Cadmium Modulates H-ras Expression and Caspase-3 Apoptotic Cell Death in Breast Cancer Epithelial MCF-7 cells. S. Petanidis, M. Hadzopoulou-Cladaras, A. Salifoglou Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 121, 100–107.
 5. Binary and Ternary Metal–Organic Hybrid Polymers in Aqueous Lead(II)–Dicarboxylic Acid–(Phen) Systems. The Influence of O- and S-Ligand Heteroatoms on the Assembly of Distinct Lattice Architecture, Dimensionality, and Spectroscopic Properties C. Gabriel, C. P. Raptopoulou, A. Terzis, V. Psycharis, F. Gul-E-Noor, M. Bertmer, C. Mateescu, and A. Salifoglou Crystal Growth & Design, 2013, 13, 2573–2589.

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Ανόργανη Χημεία (Θ) (1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Ανόργανη Χημεία (Ε) (1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία (Ε ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 4. Χημεία Περιβάλλοντος (Ε ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 5. Μεταλλογινιδιακή Μηχανική (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 6. Πρακτική Ασκηση - Υλικά/Νανοτεχνολογία (ΧΕ ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 7. Βιοϋλικά (Χ ≥5o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Ιορδανίδου Αικατερίνη (Έτος έναρξης: 2012)
 2. Γαβριηλίδης Χρήστος (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Περικλή Μαρία-Βαϊα (Έτος έναρξης: 2015)
 4. Μαρούλης Μάριος (Έτος έναρξης: 2015)
 5. Μαλακόπουλος Αθανάσιος (Έτος έναρξης: 2016)
 6. Ρογκώτης Κωνσταντίνος (Έτος έναρξης: 2017)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits