Μέλος Δ.Ε.Π.

Κωνσταντίνος Α. Σικαλίδης
Καθηγητής, Βιομηχανικές Ανόργανες Πρώτες Ύλες

- Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1991)
- Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1974)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  1ος όροφος Κτιρίου Γ
  Τηλέφωνο:
  2310.996185          Fax: 2310.996230
  Email:
  sikalidi@auth.gr
  WWW:
  http://users.auth.gr/~sikalidi/

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα 9:00 - 11:00, Τρίτη 9:00 - 13:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Μελέτη Αργιλικών και άλλων Ανόργανων πρώτων υλών για χρήση τους στην παραγωγή δομικών και άλλων κεραμικών.
 2. Χρήση στερεών βιομηχανικών και άλλων παραπροιόντων ως πρώτων υλών για παραγωγή κεραμικών προιόντων, τσιμεντοπροιόντων και συνθέτων προιόντων.
 3. Βιοκεραμικά, Ανόργανες ύλες και υλικά ως φορείς και συστήματα τοπικής παράδοσης βιολογικών ουσιών/φαρμάκων.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Betsiou Maria, Bantsis Georgios, Zoi Ioanna, Sikalidis Constantinos*, 'Anticancer drugs loading into and in vitro release from faujasite', Clay Minerals,46, 613-619 (2011).
 2. Bantsis G., Sikalidis C.*, Betsiou M., Yioultsis T. and Xenos Th., 'Electromagnetic absorption, reflection and interference shielding in X-band Frequency range of low cost ceramic building bricks and sandwich type ceramic tiles using mill scale waste as an admixture', Ceramics International, 37,3535 - 3545, (2011)
 3. G. Bantsis, M. Betsiou, C. Sikalidis*, T. Yioultsis and Α. Bourliva, 'Ceramic building materials for electromagnetic interference shielding using metallurgical slags', Advances in Applied Ceramics, vol 110, No 4, 223-237 (2011).
 4. C. Sikalidis, V. Zaspalis, 'Utilization of Mn-Fe solid wastes from electrolytic MnO2 production, in the manufacture of ceramic building products', Construction and Building Materials, Part A, Vol 21, Issue 5, p. 1061-1068, (2007).
 5. Sikalidis, C., Mitrakas, M., 'Utilization of Electric Arc Furnace dust as Raw Material for the Production of Ceramic and Concrete Building Products', J. Environ. Sci. Health, Part A, Vol. A41, No 9, (2006).

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση (Χ ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 3. Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία (Ε ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 4. Κεραμικά Υλικά (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 5. Βιοϋλικά (Χ ≥5o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits