Μέλος Δ.Ε.Π.

Γιώργος Γ. Σταυρόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογία Ενεργειακών και Καταλυτικών Δράσεων και Συστημάτων

- Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1994)
- Dipl. Chem. Eng. (Univ. Bologna, IT, 1976)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  306, 3ος όροφος Κτιρίου Δ
  Τηλέφωνο:
  2310.995918          Fax: 2310.996168
  Email:
  gstavrop@auth.gr
  WWW:
  -

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 - 15:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Θερμικές διεργασίες στερεών για παραγωγή ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών.
 2. Παραγωγή και χαρακτηρισμός ενεργών ανθράκων.
 3. Μοριακή προσομοίωση ρόφησης-κατάλυσης.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Stavropoulos G. G., Precursor materials suitability for super activated carbons production, Fuel Processing Technology, Vol. 86, Issue 11, 2005, 1154
 2. M. Georgakis, G. Stavropoulos and G.P. Sakellaropoulos, Molecular dynamics study of hydrogen adsorption in carbonaceous microporous materials and the effect of oxygen functional groups. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 32, Issue 12, August 2007, Pages 1999-2004
 3. G.G. Stavropoulos, P. Samaras and G.P. Sakellaropoulos, Effect of activated carbons modification on porosity, surface structure and phenol adsorption Journal of Hazardous Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 7 June 2007
 4. A. A. Zabaniotou and G. Stavropoulos Pyrolysis of used automobile tires and residual charutilization Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 70, Issue 2, December 2003, Pages711-722 A. A. Zabaniotou and G. Stavropoulos
 5. Stavropoulos G. G. and Zabaniotou A., Production and characterization of activated carbons from olive-seed waste residue, Microporous and Mesoporous Materials, Vol 82/1-2 pp 79-85, 2005

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Iσοζύγια Mάζας και Eνέργειας (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Eργαστήριο Xημικής Mηχανικής II (8o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Πρακτική Άσκηση - Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 5. Διαχείριση στερεών αποβλήτων και στερεών καυσίμων (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 6. Μέθοδοι ανάλυσης ενεργειακών/περιβαλλοντικών συστημάτων (Ε ≥6o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
 1. Παπαδημητρίου Κυπαρισία (Έτος έναρξης: 2011)
 2. Κελλαρτζής Ιωάννης (Έτος έναρξης: 2013)

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits