Μέλος Δ.Ε.Π.

Ρωξάνη Δ. Τζήμου-Τσιτουρίδου
Καθηγήτρια, Εφαρμοσμένης Αναλυτικής Χημείας

- Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1982)
- Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1974)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  1ος όροφος Κτιρίου Γ
  Τηλέφωνο:
  2310.996194          Fax: 2310.996194
  Email:
  roxani@eng.auth.gr
  WWW:
  -

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 10:00 - 14:00
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό χημικών πα-ραμέτρων που αφορούν περιβαλλοντικά δείγματα (ατμοσφαιρικά, υδάτων κ.α.).
 2. Μελέτη παρουσίας και μηχανισμών σχηματισμού ατμοσφαιρικών ρύπων σε υγρή, αέρια και σωματιδιακή μορφή.
 3. Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη προέλευσης/πηγών ρυπογό-νων ουσιών.

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. R. Tsitouridou, Ch. Anatolaki. 'On the wet and dry deposition of ionic species in the vicinity of coal-fired power plants, northwestern Greece'. Atmospheric Re-search 83, 93-105 (2007)
 2. Ch. Anatolaki, R. Tsitouridou. 'Atmospheric deposition of nitrogen, sulfur and chloride in Thessaloniki, Greece-. Atmospheric Research 85, 413-428 (2007)
 3. R. Tzimou-Tsitouridou. 'Carbonaceous species of TSP in urban and rural sites around coal-fired power stations in northwestern Greece'. Talanta 62, 115-122 (2004)
 4. R. Tsitouridou, D. Voutsa, Th. Kouimtzis. 'Ionic composition of PM10 in the area of Thessaloniki, Greece'. Chemosphere 52, 883-891 (2003)
 5. C. Samara and R. Tsitouridou. 'Fine and coarse ionic aerosol components in rela-tion to wet and dry deposition'. Journal of Water, Air and Soil Pollution 120, 71- 88 (2000)

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Aναλυτική Xημεία (Θ) (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση (Χ ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)
 4. Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία (Χ ≥4o Εξάμηνο - Μάθημα Επιλογής)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits