Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες ότι το μάθημα «Μικροβιολογία» θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε Παρασκευή 12-3μμ, μέσω zoom. Το μάθημα ξεκινάει την Παρασκευή 26/2 στις 12:30μμ στον παρακάτω σύνδεσμο zoom: 

https://authgr.zoom.us/j/98613605044?pwd=YU41OW5PcU9yZk1MRCsxeCtUR0lKUT09

Η διδάσκουσα

κα Αγγελή