Έναρξη μαθημάτων επιλογής

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1ο μάθημα 27/02/2018, ώρα 13 00

2. ΜΕΘ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΠΕΡΙΒ. ΣΥΣΤΗΜ

1ο μάθημα 21/02/2018, ώρα 14 00

Ειδικά για τα πρώτα μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο γραφείο του επικ. Καθηγητή Γ. Σταυρόπουλου.