Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική» («Biomedical Engineering», BME-AUTh) και αναμένεται το ΦΕΚ ίδρυσής του.

Το ΔΠΜΣ στην Βιοϊατρική Μηχανική (BME-AUTh) θα λειτουργήσει στα Αγγλικά και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Πληροφορίες για το MSc BME-AUTh δίνονται στην ιστοσελίδα http://bme.web.auth.gr

 

Συμμετέχουν τα Τμήματα ΑΠΘ:

– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

– Μηχανολόγων Μηχανικών

– Χημικών Μηχανικών

– Πληροφορικής

– Ιατρικής

– Βιολογίας