Το μάθημα «Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς» εξετάζεται στις 16/9/2021 και ώρα 17.15. Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί μέσω e-learning και θα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Εξεταστέα ύλη: Από το τεύχος των σημειώσεων ‘English for Chemical Engineers’ που υπάρχει στο e-learning οι ενότητες 1-11.

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Βασιλεία Καζαμία

vkazamia@lance.auth.gr